Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 75 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1.Câu 1: Tính...

Đề bài

1. Tính

a) 653,38 + 96,92 = ........                   b) 52,8 x 6,3 = .......

   35,069 – 14,235 = ........                       17,15 x 4,9 = ......

2. Tính nhẩm

a) 8,37 x 10 =............                            

   39,4 x 0, 1 = ..........

b) 138,05 x 100 = ............

   420,1 x 0,01 = ............ 

c) 0,29 x 10 =..........

   0,98 x 0,1 = ........                                    

3. Mua 7m vải phải trả 455 000 đồng. Hỏi mua 4,2m vải cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

4. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

 

Nhận xét: (a + b) x c = a x ........+ b x ....... hay a x c + b x c = (a + ....) x .........

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

12,1 x 5,5 + 12,1 x 4,5 = ...........................

0,81 x 8,4 + 2,6 x 0,81 = ...........................

16,5 x 47,8 + 47,8 x 3,5 = ........................

Đáp án

1. Tính

a) 653,38 + 96,92 = 750,30             b) 52,8 x 6,3 = 332,64

   35,069 – 14,235 = 20,834               17,15 x 4,9 = 84,035

2. Tính nhẩm

a) 8,37 x 10 = 83,7

    39,4 x 0, 1 = 3,94

b) 138,05 x 100 = 13805

    420,1 x 0,01 = 4,201

c) 0,29 x 10 = 2,9

    0,98 x 0,1 = 0,098

3. 

Bài giải

Số tiền mua 1 mét vải là:

455 000 : 7 = 65 000 (đồng)

Số tiền mua 4,2m vải là:

65 000 x 4,2 = 273000 (đồng)

Số tiền phải trả ít hơn là:

455 000 – 273 000 = 182 000 (đồng)

Đáp số: 182000 đồng

4. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Nhận xét: (a + b) x c = a x c + b x c

hay a x c + b x c = (a + b) x c

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

12,1 x 5,5 + 12,1 x 4,5 = 12,1 x (5,5 + 4,5)

                                    = 12,1 x 10 = 121

0,81 x 8,4 + 2,6 x 0,81 = 0,81 x (8,4 + 2,6)

                                     = 0,81 x 11 = 8,91

16,5 x 47,8 + 47,8 x 3,5 = 47,8 x (16,5 + 3,5)

                                      = 47,8 x 20 = 956

Sachbaitap.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me