Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 18 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 58 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Chuyển phân số thập phân thành số thập phân...

Đề bài

1. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

a) \({{125} \over {10}} = ..........;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{82} \over {100}} = ..........\)

b) \({{2006} \over {1000}} = .........;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{48} \over {1000}} = ............\)

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m 52cm = .................m

b) 95ha = ......................km2

3. Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu)

 

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số lớn nhất trong các số: 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là:

A. 9,32                                       B. 8,92

C. 9,23                                       D. 9,28

5. Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Đáp án

1. Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

a) \({{125} \over {10}} = 1,25\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{82} \over {100}} = 0,82\)

b) \({{2006} \over {1000}} = 2,6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{48} \over {1000}} = 0,048\)

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 3m 52cm = 3,52 m

b) 95ha = 0,95km2

3. Nối với số đo bằng 38,09kg (theo mẫu)

 

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số lớn nhất trong các số: 9,32; 8,92; 9,23; 9,28 là:

A. 9,32                                              B. 8,92

C. 9,23                                              D. 9,28

Khoanh vào A: 9,32

5.

Tóm tắt:

Mua 36 bộ quần áo trả : 1 980 000 đồng

Mua 18 bộ quần áo trả : ..........đồng?

Bài giải

Cách 1:

Số tiền mua 1 bộ quần áo là:

1980000 : 36 = 55 000 (đồng)

Số tiền mua 16 bộ quần áo là:

55 000 x 18 = 990 000 (đồng)

Cách 2:

18 bộ so với 36 bộ thì số lần giảm đi là:

36 : 18 = 2 (lần)

Số tiền mua 18 bộ quần áo là:

1 980 000 : 2 = 990 0000 (đồng)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me