Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 60 bài cộng hai số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính ...

Đề bài

1. Tính           

 

2. Đặt tính rồi tính

7,5 + 9,8                                   35,92 + 58,76                              0,835 + 9,43

3. Một con vịt cân nặng 2,7kg. Con ngỗng cân nặng hơn con vịt 2,8kg. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Tính

 

2. Đặt tính rồi tính

 

3. 

Tóm tắt:

 

Bài giải

Con ngỗng cân nặng:

2,7 + 2,8 = 5,5 (kg)

Vịt và ngỗng cân nặng:

2,7 + 5,5 = 8,2(kg)

Đáp số: 8,2 kg

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me