Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 14 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 7: What do you like doing?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 7

UNIT 7. WHAT DO YOU LIKE DOING?

- bike: xe đạp

- chess: cờ vua

- collect: sưu tầm, thu lượm

- comic book: truyện tranh

- cool: vui vẻ

- drum: cái trống

- hobby: sở thích

- kite: cái diều

- model: mô hình

- penfriend: bạn (qua thư từ)

- plant: trồng

- read: đọc

- ride: đạp, cưỡi

- sail: đi tàu thủy/ thuyền buồm

- stamp: tem

- take: cầm, nắm, giữ

- tree: cây

- TV = television: ti vi

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác