Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 11: What time is it?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 11

UNIT 11. WHAT TIME IS IT?

- afternoon: buổi chiều

- a.m.: buổi sáng

- breakfast: bữa ăn sáng

- cook: nấu

- dinner: bữa ăn tối

- evening: buổi tối

- get up: ngủ dậy

- go: đi

- go home: về nhà

- go to bed: đi ngủ

- go to school: đến trường

- have (breakfast/lunch/dinner): ăn (sáng/trưa/tối)

- later: sau

- lunch: bữa ăn trưa

- morning: buổi sáng

- noon: buổi trưa

- o'clock: (chỉ) giờ

- p.m.: buổi chiều

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me