Trang chủ
Bình chọn:
2.8 trên 10 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 10: Where were you yesterday?

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 10

UNIT 10. WHERE WERE YOU YESTERDAY?

- beach: bãi biển

- dishes: bát, đĩa

- flower: hoa

- home: nhà, chỗ ở

- library: thư viện

- radio: đài

- return: trở về

- wash: rửa, giặt

- water: tưới

- yesterday: hôm qua

- zoo: bách thú

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác