Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG V: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Giải bài tập trang 179, 180 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:...

Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A.3                               B. 300

C. 3000                        D. 30 000

b) Trong phép nhân

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208

B. 7038

C. 6928

D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

A. \({4 \over 5}\)                  B. \({5 \over 9}\)                     C. \({5 \over 4}\)                       D. \({4 \over 9}\)

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là:

A. 1                   B. 4                         C. 9                         D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg ?

A. 80                B. 50                        C. 40                        D. 20

Bài 2: Tính

a) \(2 - {1 \over 4}\)  ;                               b) \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9}\)

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay....m.....cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm....thuộc thế kỉ.........

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng \({2 \over 5}\) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Bài giải:

Bài 1:

a) Khoanh vào C

b) Khoanh vào B ;

c) Khoanh vào D ;

d) Khoanh vào A ;

e) Khoanh vào A ;

Bài 2:

a) \(2 - {1 \over 4} = {8 \over 4} - {1 \over 4} = {7 \over 4}\)

b)  \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9} = {5 \over 8} + {{12} \over {72}} = {{57} \over {72}} = {{19} \over {24}}\)

Bài 3:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay 10 m 10 cm.

b)  Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ XI.

Bài 4:

a) 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

40 - 24 = 16 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số: a) 40m; 16m

           b) 640 m2.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác