Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG VI: ÔN TẬP

Giải bài tập trang 162,163 bài ôn tập về các phép tính với số tự nhiên SGK Toán lớp 4. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785                             b) 5342 - 4185

47836 + 5409                                   29041 - 5987

10592 + 79438                                  80200 - 19194

Bài 2: Tìm x:

a) x + 126 = 480.

b) x - 209 = 435.

Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a + b = b + ...

(a + b) + c = ...+ (b + c )

a + 0 = ... + a = ...

a - ... = a

...- a  = 0

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501

745 + 268 + 732

1295 + 105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 + 469.

Bài 5: Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Thăng Long quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

Bài 1:

a) 

6195 + 2785 = 8980

47836 + 5409 = 23054

10592 + 79438 = 90030

b) 

5342 - 4185 = 1157

29041 - 5987 = 23054

80200 - 19194 = 61006

Bài 2: 

a) x + 126 = 480

             x = 480 - 126

             x = 354

b) x - 209 = 435

            x = 435 + 209

            x = 644

Bài 3:

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c )

a + 0 = 0 + a = a

a - 0  = a

a - a  = 0

Bài 4:

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

745 + 268 + 732 = 745 + ( 268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = 168 + 32 + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790.

Bài 5:

Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số vở là:

1475 - 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

1475 + 1291 = 2766 (quyển)

Đáp số: 2766 quyển vở.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác