Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.6 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG V: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Giải bài tập trang 157 bài ứng dụng của tỉ lệ bản đồ SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống...

Kiến thức cần nhớ

Tính độ dài thật từ độ dài thu nhỏ trên bản đồ

Độ dài thật bằng độ dài thu nhỏ trên bản đồ nhân với mẫu số của tỉ lệ bản đồ

+ Giải bài tập

Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ

1: 500000

1: 15000

1: 2000

Độ  dài thu nhỏ

2cm

3dm

50mm

Độ dài thật

…cm

..dm

..mm

Giải

Học sinh lần lượt viết vào chỗ chấm như sau:

1000000cm; 45000 dm; 100000mm

Bài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét?

Giải

Chiều dài thật của phòng học là:

4 x 200 = 800 (cm)

800cm = 8 m

Bài 3: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 2500000, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn đo được 27cm. Tìm độ dài thật quãng đường Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

Giải

Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn dài:

27 x 250000 = 67500000 (cm)

67500000 cm = 675km.

Đáp số: 675km

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2 trang 158 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 158 bài thực hành SGK Toán 4. Câu 1: Đo độ dài rồi ghi kết quả đo vào ô trống Bài 2: Em bước đi 10 bước dọc thẳng theo sân trường từ A đến B...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 158 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 158 bài ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ...

 • Giải bài 1, 2 trang 159 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 159 bài thực hành SGK Toán 4. Câu 1: Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 179, 180 SGK Toán 4

  Giải bài tập trang 179, 180 bài luyện tập chung SGK Toán 4. Câu 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:...

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác