Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 12 : Water Sports - Thể Thao Dưới Nước

Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action.

WRITING

Task 1 : Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action. Zero has been done as an example.

(Dưới đây là những lời chỉ dẫn bài tập khởi động trước khi bơi. Đọc và ghép mỗi câu với hành động thích hợp. Hành động số (0) được làm mẫu.)

Example for the first position: 0) Set yourself in vertical position.

1. Put out your arms to the sides horizontally.

2. Stand with your feet apart, push both arms out straight in front of you.

3. Put down your arms to the first position.

4. Raise your hands above your head, looking straight ahead.

Hướng dẫn giải:

a. 2                b. 4              c. 1              d. 3

Tạm dịch:

Ví dụ cho vị trí đầu tiên: 0) Đứng thẳng người. 

1. Đặt cánh tay của bạn sang hai bên theo chiều ngang. 

2. Hai chân dạng rộng, đẩy hai cánh tay thẳng ra trước mặt bạn. 

3. Đặt cánh tay của bạn lên vị trí đầu tiên.   

4. Nâng tay lên trên đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Task 2: Look at the pictures below. Write the instructions for one warm-up exercise before playing water polo. Use the verbs in the box.

(Nhìn vào hình dưới đây. Viết lời chỉ dẫn cho bài tập khởi động trước khi chơi bóng nước. Dùng động từ trong khung.)

set

stand

bend

raise

touch

put

 

Hướng dẫn giải:

1. Set yourself in vertical position.

2. Stand with your feet apart, raise your hands above your head.

3. Bend forwards, fingertips touch the ground.

4. Bend again, fingertips touch the ground between the feet.

5. Finally put cach arm back to the first position.

Tạm dịch:

1. Đứng thẳng người.

2. Hai chân dang sang hai bên, giơ tay lên trên đầu.

3. Gập người về phía trước, ngón tay chạm vào mặt đất.

4. Gập người một lần nữa, ngón tay chạm vào mặt đất giữa hai bàn chân.

5. Cuối cùng đặt tay cánh tay trở lại vị trí ban đầu.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me