Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 12 : Water Sports - Thể Thao Dưới Nước

Which of the following verbs can have an object, and which cannot? (Động từ nào trong các động từ sau có một túc từ, và động từ nào không?)

LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

grandmother      castle                  family         awful           history 

handsome         postman                garden       interest      Edinburgh

Practise reading these sentences.

(Luyện tập đọc những câu sau)

Click tại đây để nghe:

 

1. My grandmother is very interested in history.

2. There arc a lot of old castles in Edinburgh.

3. I saw a handsome postman entering the garden.

4. My family paid a visit to that castle two years ago.

5. The meal was awful this evening.

Tạm dịch:

1. Bà tôi rất quan tâm đến lịch sử.

2. Có rất nhiều lâu đài cổ ở Edinburgh.

3. Tôi thấy một người đàn ông đẹp trai bước vào khu vườn.

4. Gia đình tôi đã đến thăm lâu đài cách đây hai năm.

5. Bữa ăn tối nay rất tệ.

❖   Grammar

Exercise 1: Which of the following verbs can have an object, and which cannot?

(Động từ nào trong các động từ sau có một túc từ, và động từ nào không?)

sleep        read         write          lie         meet          occur

grow        help          arrive         rain       exist           climb

Hướng dẫn giải:

a. Transitive verbs : read, write, meet, help, grow, climb

b. Intransilive verbs: sleep, arrive, lie, rain, exist, occur

Tạm dịch:

ngủ           đọc           viết           nằm     gặp              xảy ra

trồng         giúp đỡ     đến           mưa     tồn tại         leo trèo 

Exercise 2: Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column.

(Động từ nào trong những câu sau là T (ngoại động lừ), động từ nào là nội động từ (I). Ghi dấu cột đúng.)

1. A serious accident happened yesterday.

2. The customer bought a lot of butter.

3. Our team won the game.

4. Their team won yesterday.

5. Alice arrived at six o’clock.

6. They are staying at a resort hotel in San Antonio, Texas.

7. The wind is blowing hard today.

8. I walked to the station with my friends.

Hướng dẫn giải:

1. I             2. T          3. T            4. I              

5. I             6. I            7. I            8. I

Tạm dịch:

1. Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra hôm qua.

2. Khách hàng đã mua rất nhiều bơ.

3. Nhóm của chúng tôi đã thắng cuộc chơi.

4. Đội của họ đã thắng hôm qua.

5. Alice đến vào lúc sáu giờ.

6. Họ đang ở tại một khách sạn nghỉ mát ở San Antonio, Texas.

7. Ngày nay gió đang thổi.

8. Tôi đi đến nhà ga với bạn bè của tôi.

Exercise 3: Choose the sentences that have objects and then change them to the passive voice.

(Chọn câu có túc từ và sau đó đổi sang bị động.)

1. An will pay the bill.

2. Sue will come tomorrow.

3. The hotel supplies towels.

4. Accidents happen every day.

5. Everyone noticed my mistakes.

6. The train arrived at three.

7. The news didn't surprise me.

8. Birds fly in the sky.

9. An old man told the story.

10. Sue laughed loudly.

Hướng dẫn giải:

1. The bill will be paid by An.

3. Towels are supplied by the hotel.

5. My mistakes were noticed.

7. I wasn't surprised by the news.

9. The story was told by an old man.

Tạm dịch:

1. Một sẽ thanh toán hóa đơn.

=> Hoá đơn sẽ được trả bởi An.

2. Sue sẽ đến vào ngày mai.

3. Khách sạn cung cấp khăn.

=> Khăn tắm được cung cấp bởi khách sạn.

4. Tai nạn xảy ra hàng ngày.

5. Mọi người đều nhận thấy những sai lầm của tôi.

=> Sai lầm của tôi đã được nhận thấy.

6. Xe lửa đến ba.

7. Tin tức không làm tôi ngạc nhiên.

=> Tôi đã không ngạc nhiên trước những tin tức.

8. Chim bay trên bầu trời.

9. Một ông lão kể câu chuyện.

=> Câu chuyện được kể lại bởi một ông lão.

10. Sue cười lớn.

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me