Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 8 : Life In The Future - Cuộc Sống Ở Tương Lai

Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will have happened by the end of the 21th century.

SPEAKING

Task 1: Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will have happened by the end of the 21th century.

(Nhìn vào những mẩu tin cắt ở báo về tương lai, và nói những gì sẽ xảy ra trước cuối thế kỉ 21.)

Example:

- By the end of the 21st century, Chinese astronauts will have landed on Mars.

Tạm dịch:

Phi hành gia Trung Quốc đặt chân lên sao Hỏa vào 25 tháng 10 năm 2009.

THÀNH PHỐ MẶT TRĂNG MỚI ĐÃ MỞ RA - Thành phố thứ ba trên mặt trăng được tuyên bố là mở cửa ngày hôm qua. Thành phố mới có dân số hơn 200.000 người. Ngày 16 tháng 5 năm 2089.

Chiến tranh lạnh kết thúc - Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp chữa bệnh cảm cúm thông thường vào ngày 4 tháng 9, năm 2099.

Tiệc sinh nhật lần thứ 150! Công dân lớn tuổi nhất trên thế giới đã kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 150 của mình ngày hôm qua. Ngày 2 tháng 7 năm 2087

KHU NGHỈ DƯỠNG TRÊN SAO MỘC - Du lịch Việt Nam đón chào người tổ chức sự kiện nghỉ dưỡng  năm mươi trở lại từ sao Mộc. 12 tháng 4 năm 2098

Ô TÔ CHẠY TRÊN BIỂN - Cuối cùng, chiếc xe đầu tiên chạy trên biển đã được hoàn thành hôm qua. Ngày 9 tháng 8 năm 2087

Ví dụ:

- Trước cuối thế kỷ 21, Phi hành gia Trung Quốc sẽ đặt chân lên sao Hỏa

Hướng dẫn giải:

1. By the end of the 21st century, there will bave been several cities on the moon with a population of over hundreds of thousands.

2. By the end of the 21st century, the common cold will have ended because scientists have found a cure for it.

3. By the end of the 21st century, many peole will have lived up to the age of more than one hundred, even to 150.

Tạm dịch:

1. Vào cuối thế kỷ 21. sẽ có rất nhiều thành phố trên mặt trăng có dân số trên hàng trăm ngàn người.

2. Đến cuối thế kỷ 21, bệnh cảm lạnh thông thường sẽ kết thúc vì các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp chữa trị cho nó.

3. Vào cuối thế kỷ 21, nhiều tầng lầu sẽ sống đến độ tuổi hơn một trăm, thậm chí 150.

Task 2: Work in pairs. Which of these predictions are likely / unlikely to happen? Give at least two reasons for each.

(Làm việc từng đôi. Lời tiên đoán nào trong những lời này có thể xảy ra/có thể không? Cho ít nhất hai lí do cho mỗi tiên đoán.)

Example:

- I think it’s very unlikely that by the end of the 21st century Chinese astronauts will have landed on Mars, because it is too far from the earth.

 

Likely

Unlikely

Reasons

● developments in science and technology

● living standards improved

● cures for fatal diseases found

● too far

● no water

● thin atmosphere

● too costly

● too cold/hot

● more diseases

●  just impossible

Tạm dịch:

Ví dụ:    

- Tôi nghĩ rất khó có thể vào cuối những nhà du hành Trung Quốc vào thế kỷ 21 sẽ đổ bộ lên sao Hỏa, bởi vì nó quá xa so với trái đất.

 

Có thể 

Không thể

Lý do 

● phát triển trong khoa học và công nghệ

● mức sống được cải thiện 

● tìm ra phương pháp chữa bệnh hiểm nghèo 

● quá xa

● không có nước

● bầu không khí loãng 

● quá tốn tiền 

● quá lạnh/nóng 

● nhiều bệnh tật hơn 

●  không thể 

Hướng dẫn giải:

1. I think it's likely that people will be living longer thanks to improved living standards and to the inventions of modern and effective medicines and cures.

2. I think it's unlikely that by the end of the 21st century people will be living to the age of 100 or more, even to 150, because there will be more and more fatal and dangerous diseases and the living environment will be more toxic and harmful for man. What’s more it is the threat of terrorism.

3. In my opinion, it's unlikely man will travel to Mars or Jupiter by the end of the 21st century, because at present man cannot know for sure anything about these planets and they are very far from our earth and too costly as well.

Tạm dịch: 

1. Tôi nghĩ con người sẽ sống thọ hơn vì đời sống được cải thiện và những phát minh thuốc và biện pháp chữa trị hiện đại và hiệu quả.

2. Tôi nghĩ là đến thế kỷ 21 con người không thể sống đến 100 tuổi hoặc hơn thậm chí là 150 tuổi, bởi vì có ngày càng nhiều những căn bệnh chết người và môi trường sống sẽ bị nhiễm độc và gây hại cho con người. Hơn nữa là nạn khủng bố. 

3. Theo tôi, con người sẽ không thể đi đến sao Hỏa hay sao Mộc bởi vì hiện tại con người chưa chắc chắn gì về những hành tinh này và chúng rất xa Trái Đất và chi phí quá đắt đỏ. 

Chú ý:  Học sinh có thể thay thế  thông tin để phù hợp với tình huống của riêng mình

Task 3: Work in groups. Make some more predictions about what life will be like one hundred years from now.

(Làm việc từng nhóm. Cho một vài tiên đoán nữa về CUỘC sống sẽ ra sao trong 100 năm nữa.)

Hưỡng dẫn giải:

A: I think it’s very likely that life will be easier and more comfortable one hundred years from now thanks to the great developments in Science and technology.

B: But the living environment will be much worse because of the growing rate of pollution, unless there are no appropriate measures for it.

C: What’s more man's life is likely to set more unstable and at risk of being removed due to the uncxpeclcd changes of the earth's climate. And the global wanning has been becoming the most fatal threat 10 man with deadly burnine-hot droughts and terrible floods in some parts in ihe world.

D: Simultaneously, some seriously deadly diseases have happened such as AIDS, and menial diseases are threatening man’s life expectancy.

A: Personally, in spite of the present underlying dangers, we are strongly confident that man's life in hundred years from now will probably be much easier once the whole mankind is aware of the benefits of co-operating for the common good.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình

Tạm dịch:

A: Tôi nghĩ rất có thể cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và thoải mái hơn trong một trăm năm qua nhờ những phát triển tuyệt vời của Khoa học và Công nghệ.

B: Nhưng môi trường sống sẽ tồi tệ hơn nhiều vì tỷ lệ ô nhiễm ngày càng tăng, trừ khi không có biện pháp thích hợp cho nó.

C: Cuộc sống của người đàn ông có nhiều khả năng sẽ trở nên không ổn định và có nguy cơ bị tháo dỡ do những thay đổi bất thường của khí hậu trái đất. Và sự tàn phá toàn cầu đang trở thành mối đe doạ nghiêm trọng nhất với 10 người bị hạn hán nóng bức và lũ lụt khủng khiếp ở một số nơi trên thế giới.

D: Đồng thời, một số bệnh chết người nghiêm trọng đã xảy ra như AIDS, và các bệnh do người hói đang đe doạ tuổi thọ của con người.

A: Cá nhân, bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn hiện tại, chúng tôi tin tưởng rằng cuộc sống của con người trong 100 năm tới sẽ rất dễ dàng hơn khi toàn thể nhân loại nhận thức được lợi ích của hợp tác vì lợi ích chung.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me