Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 2: Urbanisation

Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập phần Project - trang 29 Unit 2 SGK tiếng anh 12 Thí điểm

Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your information.

(Làm việc nhóm. Chọn một thành phố hay một quốc gia, và tìm hiểu nó đã trải qua đô thị hóa như thế nào. Chuẩn bị một bài thuyết trình về các kết quả. Hãy suy nghĩ về làm thế nào để tổ chức thông tin của bạn.)

 

Tạm dịch:

Dưới đây là một số câu hỏi hướng dẫn:

Thành phố / quốc gia là gì?

Khi nào đô thị hóa ở thành phố / quốc gia bắt đầu?

Các yếu tố "đẩy" của khu vực này là gì?
Những lợi ích đô thị hóa mang lại cho khu vực này?

Những tác động tiêu cực là gì? Điều gì đã gây ra những vấn đề này?

Bạn nghĩ những gì nên được thực hiện để cải thiện tình trạng này?

Thực hành trong nhóm của bạn và sau đó đưa ra một bài thuyết trình 15 phút đến lớp.

Mời các thành viên còn lại của lớp hỏi bạn những câu hỏi ở cuối.

 

Loigiaihay.com


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me