Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 7: Artificial intelligence

Tổng hợp các bài tập trong phần Getting Started - trang 18 Unit 7 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

1   Nam and Mai are talking about a film. Listen and read.

(Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:


Nam: Did you see the film A.I. on cable TV?

Mai:   No, I didn't. What does A.I. mean?

Nam: Artificial Intelligence.

Mai:   What's the film about?

Nam: It's a science-fiction film about a robotic child who has human emotions.

Mai: Sounds unbelievable!

Nam: Yeah! The Swintons' only son, Martin, has got a life-threatening disease and waits for a cure to be found. Meanwhile, Monica, his mother agrees to activate David, a robotic boy capable of human emotions. Thingsappearto be going well with the Swintons.

Mai: So, what happens then?

Nam: Well, Martin is completely cured and healthy again. He often gets David into trouble with other people. They start thinking that David dangerous to humans.

Mai: That's terrible!

Nam: Yes, Monica is worried that they are going to get the robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest and leave him there.

Mai: Poor David!

Nam: Yeah. David thinks Monica doesn't love him any more because he isn't a ‘real boy’ like Martin. So he goes searching for the Blue Fairy to help him to become a real boy.

Mai: Does he find her?

Nam: Well, his dangerous and incredible journey in search of the Blue Fairy is in vain.

Mai: Do you mean David cannot find the Blue Fairy?

Nam: No, he cannot. But after two thousand years, when humans do not exist any more, David is found and resurrected by future A.I.

Mai: Really? Incredible!

Nam: Well, thanks to the advanced science and technology, David is reunited with Monica.

Mai: A happy ending, right?

Nam: Yes. But they can only spend one happy day together as a real mother and a real son.

Mai: Why only one day?

Nam: I   don't know... In the last scene, they both fall asleep... Well, you should watch the film. There are a lot more thrilling events to see.

Tạm dịch:

Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. trên truyền hình cáp chưa?

Mai: Chưa, tôi chưa xem. A.I là gì?

Nam: Trí tuệ nhân tạo.

Mai: Bộ phim về cái gì?

Nam: Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng về một robot trẻ con có có cảm xúc của con người.

Mai: Nghe không thể tin được!

Nam: Vâng! Con trai duy nhất của Swintons, Martin, đã có một căn bệnh đe dọa mạng sống và chờ đợi tìm thấy một phương thuốc chữa bệnh. Trong khi đó, Monica, mẹ anh đồng ý kích hoạt David, một cậu bé robot có cảm xúc của con người. Mọi thứ xuất hiện sẽ tốt với Swintons.

Mai: Vì vậy, những gì xảy ra sau đó?

Nam: Vâng, Martin đã được chữa khỏi hoàn toàn và khoẻ mạnh trở lại. Anh ta thường khiến David gặp rắc rối với người khác. Họ bắt đầu nghĩ rằng David nguy hiểm cho con người.

Mai: Thật là khủng khiếp!

Nam: Vâng, Monica lo lắng rằng họ sẽ khiến cậu robot nhỏ bị phá hủy. Vì vậy, cô đưa cậu bé đến một khu rừng xa xôi và để cậu ở đó.

Mai: David đáng thương!

Nam: Vâng. David nghĩ Monica không còn yêu cậu nữa bởi vì cậu không phải là một "cậu bé thực sự" như Martin. Vì vậy, cậu đi tìm kiếm các cô tiên xanh để giúp cậu ta để trở thành một cậu bé thực sự.

Mai: Cậu ấy có tìm thấy cô ấy không?

Nam: Vâng, hành trình nguy hiểm và đáng kinh ngạc của cậu ấy để tìm kiếm Cô Tiên Xanh  là vô ích.

Mai: Ý bạn là David không thể tìm thấy Cô Tiên Xanh?

Nam: Không, cậu ấy không thể. Nhưng sau hai nghìn năm, khi con người không còn tồn tại nữa, David đã được tìm thấy và phục sinh bằng A.I.

Mai: Thật sao? Đáng kinh ngạc!

Nam: Vâng, nhờ khoa học và công nghệ tiên tiến, David đã đoàn tụ với Monica.

Mai: Một kết thúc có hậu, phải không?

Nam: Vâng. Nhưng họ chỉ có thể dành một ngày vui vẻ với nhau như một người mẹ thực sự và một con trai thực.

Mai: Tại sao chỉ một ngày?

Nam: Tôi không biết ... Trong cảnh cuối cùng, cả hai đều ngủ thiếp đi ... Vâng, bạn nên xem phim. Có nhiều sự kiện ly kỳ hơn để xem.

2  Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi dưới đây.)

 

Hướng dẫn giải:

1. Because she has the only son whose life is threatened by a very dangerous disease.

2. Because he wants her to help him become a real boy.

3. It is dangerous and incredible.

4. They become extinct.

5. Students'answers

Tạm dịch:

1. Tại sao bạn nghĩ Monica đồng ý kích hoạt cậu bé robot?

Bởi vì cô ấy có con trai duy nhất mà cuộc sống bị đe dọa bởi một căn bệnh rất nguy hiểm.

2. Tại sao David lại tìm kiếm Cô tiên Xanh?

 Bởi vì cậu ta muốn cô ấy giúp cậu trở thành một cậu bé thực sự.

3. Cuộc hành trình của David như thế nào?

Nó là nguy hiểm và không thể tin được.

4. Điều gì xảy ra với con người sau hai ngàn năm trong phim?

Họ trở nên tuyệt chủng.

5. Bạn có thích phim khoa học viễn tưởng? Tại sao có/ tại sao không?

3   Work in pairs. Find a word or phrase in conversation that means the following.

(Làm việc theo cặp. Tìm một từ hoặc cụm từ trong cuộc trò chuyện có nghĩa là như sau.)

Hướng dẫn giải:

1. science fiction

2. threatening

3. destroyed

4. in vain

Tạm dịch:

1. một loại sách hoặc không gian chiếu phim du lịch hoặc trên các hành tinh khác, dựa trên những khám phá khoa học tưởng tượng của tương lai : khoa học viễn tưởng

2. thể hiện tác hại hoặc bạo lực: đe dọa

3. hủy hoại hoặc bị tiêu diệt : phá hủy

4. không thành công: vô dụng

4   Work in pairs. Discuss the underlined grammar points.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điểm ngữ pháp được gạch dưới.)

Monica is worried that they are going to get robotic boy destroyed. So she has someone take him to a faraway forest ...

Hướng dẫn giải:

they are going to get robotic boy destroyed -> passive causative

she has someone take him to a faraway forest -> active causative

Tạm dịch:

họ sẽ bắt cậu bé robot bị phá hủy -> nguyên nhân bị động

cô ấy nhờ ai đó đưa cậu đến một khu rừng xa xôi -> nguyên nhân chủ động

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me