Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 8: The story of my village - Chuyện làng tôi

Task 3: Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to our house from Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thu cho Jim. chỉ anh ấy đường đến nhà bạn từ nhà ga Roston.)

D. WRITING 

Giving directions

(Cho lời chỉ đường)

Task 1. Jim has decided to come to Ann's place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions to her house. Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann's house on the map.

(Jim quyết định đến nhà Ann vào kì nghỉ. Ann viết cho anh ấy một bức thư chỉ đường tới nhà cô ấy. Làm việc theo cặp. Đọc lá thư và nhìn vào bản đồ. Tìm nhà của Ann trên bản đồ.)

Dịch bài: 

Jim thân mến,

Mình rất vui khi nghe tin bạn quyết định đến đây nghỉ. Mình viết thư này để chỉ cho bạn đường đi từ Nhà ga Roston đến nhà mình.

Khi bạn ra khỏi nhà ga hãy rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ trước mặt. Đi qua cầu, rồi qua trung tâm y tế, sau đó rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Đi tiếp đến cuối đường rồi rẽ phải. Đi qua một cửa hàng nhỏ. Nhà mình là ngôi nhà thứ hai sau cửa hàng đó, đối diện với tiệm sách. Nó là ngôi nhà có cổng màu xanh lá cây. Bạn không thể không thấy nó. Mình gửi kèm theo đây tấm bản đồ để bạn có thể đi theo lời hướng dẫn của mình một cách dễ dàng.

Mong sớm gặp bạn.

Thân,

Ann

Hướng dẫn giải:

Ann's house is at H, the second house after the shop, on Parker Avenue.

Tạm dịch:

Nhà của Ann ở H, ngôi nhà thứ hai sau cửa hàng, trên đại lộ Parker.

Task 2. Read the letter again. Underline the words and phrases you can use to give directions. Then write them down in your notebook.

(Đọc lá thư lần nữa. Gạch dưới các từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để đưa ra lời chỉ đường. Sau đó chép chúng vào vở bài tập.)

Hướng dẫn giải:

- when you come out of ...

- turn right/left

- go over

- take the first turning on the left

- you can't miss it

- keep walking for

- walk past a small shop

- keep on until

- opposite

Tạm dịch:

- khi bạn ra khỏi ...

- rẽ phải / trái

- đi qua

- rẽ đầu tiên bên trái

- bạn không thể bỏ lỡ nó

- tiếp tục đi bộ cho

- đi bộ qua một cửa hàng nhỏ

- tiếp tục cho đến

- đối diện

Task 3. Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to your house from Roston Railway Station.

(Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thư cho Jim, nói cho anh ấy đường tới nhà bạn từ Nhà ga Roston.)

Hướng dẫn giải:

Dear Jim

I’m very glad to hear you have intention of coming here for your holiday and stay at my house. I’m writing to you to tell you the way to my house from Roston Railway Station.

Now, when you come out of the station, turn right. Then go over the bridge and keep on this street, and take the second turning on your left. You’re on Bright Street. My house is just past the shoe shop on your left, opposite the souvenir shop. You can’t miss it.

I’ve enclosed a map so that you can follow my directions easily.

I’m looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Nam

Tạm dịch:

Gửi Jim

Tôi rất vui khi biết bạn có ý định đến đây cho kỳ nghỉ của bạn và ở lại nhà tôi. Tôi viết thư cho bạn để cho bạn biết đường đến nhà tôi từ Ga Roston.

Bây giờ, khi bạn ra khỏi nhà ga, rẽ phải. Sau đó đi qua cây cầu và tiếp tục trên con phố này, và rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai. Bạn đang ở trên Phố Bright. Nhà tôi vừa qua cửa hàng giày ở bên trái, đối diện với cửa hàng lưu niệm. Bạn không thể bỏ lỡ nó.

Tôi đã đính kèm bản đồ để bạn có thể dễ dàng theo dõi chỉ đường của tôi.

Tôi mong sớm được nghe tin từ bạn.

Trân trọng,

Nam

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác