Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay

Giải bài tập Sinh học 10

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 10

PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 91 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 91 bài 22 dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Sinh học 10

  Giải bài tập trang 94 bài 23 quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật SGK Sinh học 10. Câu 1: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 101 bài 25 sinh trưởng của vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 105 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 105 bài 26 sinh sản của vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 109 bài 27 các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau ...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 118 bài 29 cấu trúc các loại virut SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 121 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 121 bài 30 sự nhân lên của virut trong tế bào chủ SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 124 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 124 bài 31 virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào?...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Sinh học lớp 10

  Giải bài tập trang 128 bài 32 bệnh truyền nhiễm và miễn dịch SGK Sinh học lớp 10. Câu 1: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo các con đường nào?...

 • Giải bài 1, 2 trang 130 SGK Sinh học 10

  Giải bài tập trang 130 bài 33 ôn tập phần sinh học vi sinh vật SGK Sinh học 10. Câu 1: Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục...

Xem thêm các mục khác trong Giải bài tập Sinh học 10