Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 10

Giải bài 1, bài 2, bài tập từ trang 153 đến trang 154 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

Bài tập 1 trang 153 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Ngày 14-7-1889 đã diễn ra sự kiện lịch sử là :

A. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai.

B. Lễ kỉ niệm 100 năm ngày bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp.

C. chọn ngày 1 - 5 làm ngày Quốc tế Lao động.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: C

2. Quốc tế thứ hai tồn tại trong khoảng thời gian

A. từ năm 1889 đến năm 1914. 

B. từ năm 1889 đến năm 1895

C. từ năm 1889 đến năm 1918. 

D. từ năm 1889 đến năm 1919.

Trả lời: A

3. Đại diện cho chủ nghĩa xét lại cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. Laphácgơ (Pháp).       C. Rôda Lúcxembua (Đức).

B. Bêben (Đức).              D. Bécxtainơ (Đức). 

Trả lời: D


Bài tập 2 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 2. Hãy đánh dấu X vào cột dọc để xác định những nội dung cho trước dưới đây tương ứng với Quốc tế thứ nhất hay Quốc tế thứ hai.

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ấngghen là linh hổn

 

 

C. Mác là linh hồn

 

 

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

 

 

Được thành lập ở Luân Đôn     

 

 

Được thành lập ở Pari

 

 

Tiến hành 5 lần đại hội

 

 

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

 

 

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

 

 

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

 

 

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân 

 

 

 Trả lời:

Nội dung

Quốc tế I

Quốc tế II

Ph. Ăngghen là linh hổn

 

X

C. Mác là linh hồn

X

 

Hội Liên hiệp lao động quốc tế

X

 

Được thành lập ở Luân Đôn     

X

 

Được thành lập ở Pari

 

X

Tiến hành 5 lần đại hội

X

 

Thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước

 

X

Lấy ngày 1-5 là ngày Quốc tế Lao động

 

X

Đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại

 

X

Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân 

X

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác