Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 10

Giải từ bài 1 đến bài 4, bài tập từ trang 154 đến trang 156 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Lênin.

Bài tập 1 trang 154 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành một tổ chức chính trị lấy tên là

A. Liên hiệp giải phóng cồng nhân.

B. Liên hiệp cách mạng Nga.

C. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân Nga.

Trả lời: C

2. Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp nổ ra, khẩu hiệu đấu trạnh do Lênin và Đảng Bônsêvích đề ra là

A. "Biến chiến tranh đế quốc thành phong trào cách mạng".

B. "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng"

C. "Biến chiến tranh đế quốc thành cao trào cách mạng".

D. "Biến chiến tranh đế quốc thành thời cơ cách mạng".

Trả lời: B

3. "Ngày chủ nhật đẫm máu " trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 là ngày

A. 9 - 1 - 1905      C. 1 -9- 1905.

B. 1 -5 - 1905.      D. 1 - 12 - 1907.

Trả lời: A

4. Trong cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907, vào tháng 6 - 1905 đã diễn ra sự kiện lịch sử là

A. 40 vạn công nhân Pêtécbua biểu tình

B. cuộc tổng bãi công diễn ra tại Mátxcơva.

C. thuỷ thủ trên chiến hạm Pôtemkin khởi nghĩa.

D. cuộc tổng bãi công tại Mátxcơva bị đàn áp đẫm máu.

Trả lời: C

5. Năm 1900, đánh dấu sự kiện lịch sử

A. Lênin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga.

B. Lênin bị bắt và bị đày đi Xibia.

C. Lênin và các đồng chí của mình xuất bản tờ báo Tia lửa.

D. Lênin thống nhất các nhóm mácxít ở Pêtécbua, thành lập Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

Trả lời: C

6. Cuộc Cách mạng Nga 1905 - 1907 đã dẫn tới kết quả là

A. chế độ Nga hoàng bị sụp đổ.

B. chế độ Nga hoàng bị lung lay

C. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

D. các dân tộc bị áp bức thoát khỏi sự thống trị của Nga hoàng.

Trả lời: B

7. Cách mạng Nga 1905 - 1907 đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào ?

A. Tháng 1 - 1905.          C. Tháng 6 - 1905.

B. Tháng 5 - 1905.          D. Tháng 12 - 1905.

Trả lời: D


Bài tập 2 trang 155 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 2. Hãy điền thời gian phù hợp với nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Lênin.        

1. Năm…….. Lênin chào đời.

2. Năm……, Lênin trở thành người đứng đầu một nhóm mácxít ở Pêtécbua.

3.Năm……..Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành tổ chức chính trị

lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

4. Năm…….. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

5.Năm………, triệu tập Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga lần thứ nhất

Trả lời:

1. Năm 1870, Lênin chào đời.

2. Năm 1893, Lênin trở thành người đứng đầu một nhóm mácxít ở Pêtécbua.

3. Năm 1895, Lênin thống nhất các nhóm mácxít Pêtécbua thành tổ chức chính trị

lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.

4. Năm 1898, Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập.

5. Năm 1903, triệu tập Đại hội Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga lần thứ nhất


Bài tập 3 trang 156 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 3. Hãy nối các sự kiện và nội dung lịch sử cho phù hợp với diễn biến cuộc Cách mạng Nga 1905-1907.

Trả lời:


Bài tập 4 trang 156 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 4. Hãy điền dấu X vào cột sao cho phù hợp với phong trào công nhân ở Đức Anh, Pháp, Mĩ, Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Nga

Nơi thành lập Quốc tế thứ nhất

 

 

 

 

 

Nơi thành lập Quốc tế thứ hai

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới đầu thế kỉ XX         

 

 

 

 

 

Quê hương của C. Mác                               

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc tổng bãi công của công nhân ngày 1-5-1886

 

 

 

 

 

Năm 1876, Đảng Công nhân xã hội thành lập ở nước này

 

 

 

 

 

Nơi thành lập tổ chức cách mạng lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

 

 

 

 

 

Nơi xuất bản báo Tia lửa 9

 

 

 

 

 

Nơi xuất bản báo Sông Ranh

 

 

 

 

 

Nơi thành lập Đồng minh những người cộng sản

 

 

 

 

 

Nơi C. Mác và Ph. Ẳng ghen công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản                 

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra Tuần lễ đẫm máu

 

 

 

 

 

Nơi diễn ra Ngày chủ nhật đẫm máu

 

 

 

 

 

Giai cấp tư sản nước này ra "Đạo luật đặc biệt"

 

 

 

 

 

 Trả lời:

Nội dung

Anh

Pháp

Đức

Nga

Nơi thành lập Quốc tế thứ nhất

X

 

 

 

 

Nơi thành lập Quốc tế thứ hai

 

X

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới

 

X

 

 

 

Nơi diễn ra cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới đầu thế kỉ XX         

 

 

 

 

X

Quê hương của C. Mác                               

 

 

X

 

 

Nơi diễn ra cuộc tổng bãi công của công nhân ngày 1-5-1886

 

 

 

X

 

Năm 1876, Đảng Công nhân xã hội thành lập ở nước này

 

 

 

X

 

Nơi thành lập tổ chức cách mạng lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân

 

 

 

 

X

Nơi xuất bản báo Tia lửa 9

 

 

 

 

X

Nơi xuất bản báo Sông Ranh

X

 

 

 

 

Nơi thành lập Đồng minh những người cộng sản

X

 

 

 

 

Nơi C. Mác và Ph. Ẳng ghen công bố Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản                 

X

 

 

 

 

Nơi diễn ra Tuần lễ đẫm máu

 

X

 

 

 

Nơi diễn ra Ngày chủ nhật đẫm máu

 

 

 

 

X

Giai cấp tư sản nước này ra "Đạo luật đặc biệt"

 

 

X

 

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác