Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 10

Giải từ bài 1 đến bài 3, bài tập từ trang 39 đến trang 42 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hoàn thành bảng niên biểu sau về các giai đoạn phát triển của Vương quốc Campuchia

Bài tập 1 trang 39, 40, 41 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1.  Điểm tự nhiên nổi bật của Campuchia là :

A. nằm trên một cao nguyên rộng lớn.

B. nằm trọn trong đồng bằng ở hạ lưu sông Mê Nam

C. địa hình Campuchia giống như một lòng chảo khổng lồ.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: Chọn C

2.  Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là

A. người Campuchia.

B. người Khơme

C. người Chân Lạp

D. người Thái

Trả lời: Chọn B

3. Vương quốc Campuchia được hỉnh thành từ

A. thế kỉ V

B. thế kỉ VI

C. thế kỉ IX

D. thế kỉ XIII

Trả lời: Chọn B

4. Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nén văn hoá nào ?

A. Văn hoá của người Việt.          C. Văn hoá Trung Quốc.

B. Văn hoá Ấn Độ.                        D. Văn hoá Thái.

Trả lời: Chọn B

5. Thời kì phát triển nhất của Vương quốc Campuchia là

A. thời kỉ kinh đô Campuchia đóng ở Ăngco (802 - 1432).

B. thời kỉ trị vì của vua Giaỵavácman II (1181 - 1201).

C. thế kỉ XIII.

D. từ khi kinh đô chuyển về Phnôm Pênh (1432 - cuối thế kỉ XIX).

Trả lời: Chọn A

6. Nền văn hoá của người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ.

A. sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở ohữ Phạn của người Ấn Độ.

B. xây dựng những cung điện nguy nga, lộng lẫy.

C. sáng tạo ra những kiến trúc đền, tháp nổi tiếng

D. sáng tạo nền văn học dân gian, văn học viết rất phong phú.

Trả lời: Chọn B

7. Đặc điểm tự nhiên nào ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào ?

A. Một dải đồng bằng tuy hẹp nhưng vô cùng màu mỡ.

B. Dãy Trường Sơn hùng vĩ ở biên giới phía đông.

C. Dòng sống Mê Công chảy qua nước Lào.

D. Địa hình đất nước chia làm hai miền miền đồi núi và miền  đồng bằng thấp.

Trả lời: Chọn C

8. Tộc người chiếm đa số ở Lào là

A. Lào Thơng.                          C. Lào Lùm.

B. Khơme.                               D. Chăm

Trả lời: Chọn A

9. Chủ nhân của những chum đá nổi tiếng ở Lào là

A. người Khơme.                    C. người Lào Thơng.

B. người Lào Lùm.                  D. người Môn cổ.

Trả lời: Chọn C

10. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là

A. Khún Bolom.                      C. Xulinha Vôngxa.

B. Pha Ngừm.                        D. Chậu A Nụ.

Trả lời: Chọn B

11. Vương quốc Lan Xang phát triển nhất dười thời vua

A. Khún Bolom.                     C. Xulinha Vôngxa.

B. Pha Ngừm.                       D. Thào Thèng Khăm.

Trả lời: Chọn C

12. Từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của Vương quốc Lan Xang vì:

A. tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện và củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh

B. đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ buôn bán với nhiều nước, kể cả người châu Âu.

C. luôn giữ quan hệ hoà hiếu với các nước láng giếng, nhưng cũng cương quyết trong việc chống xâm lược.

D. cả A, B, C đều đúng.

Trả lời: Chọn D

13. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vương quốc Lào suy yếu là

A. mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước bị phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch nhau.

B. phải đương đầu với cuộc xâm lược của người Xiêm.

 C. Pháp gáy chiến tranh xâm lược Lào.

D. đó là tình trạng chung của các vưong quốc trong khu vực.

Trả lời: Chọn A

14. Văn hoá Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc của

A. văn hoá Thái.            C. văn hoá Trung Quốc.

B. văn hoá Khome         D. văn hoá Ấn Độ

Trả lời: Chọn D

15. Thạt Luổng, công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào thuộc tôn giáo nào ?

A. Hinđu giáo                C. Hồi giáo.

B. Phật giáo.                  D. Bà La Môn giáo.

Trả lời: Chọn B

16. Nét nổi bật nhất của văn hoá Lào và văn hoá Campuchia là

A. đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ.

B. đều có hệ thống chữ viết riêng.

C. biết tiếp thu sáng tạo những thành tựu văn hoá từ bên ngoài, kết hợp với nét truyền thống của văn hoá bản địa để xây dựng nến văn hoá riêng rất đặc sắc.

D. có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng

Trả lời: Chọn C


Bài tập 2 trang 41, 42 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 2.

1. Hoàn thành bảng niên biểu sau về các giai đoạn phát triển của Vương quốc Campuchia

Giai đoạn

Đặc điểm chính

Sự kiện tiêu biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Giai đoạn

Đặc điểm chính

Sự kiện tiêu biểu

VI  đến  VIII 

Thời kì thành lập và bước đầu phát triển

Nước Chân Lạp được thành lập

Thế kỷ IX  đến  XV

Là thời kì Ăng-co, giai đoạn phát triển của Cam-pu-chia.(Ăng co huy hoàng):

+  Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp  phát triển.

+   Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và  hạ lưu  sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai

+  Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.

- thế kỉ X - XII, Cam-pu-chia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

 

Cuối thế kỷ XIII

Giai đoạn suy yếu và khủng hoảng của Cam-pu-chia.

Sau 5 lần bị người Thái xâm, năm 1432 người Khơ me bỏ kinh đô Ang co, lui về phía  cư trú nam Biển Hồ (Phnôm Pênh).

->  Năm 1863  bị Pháp xâm lược.

2.  Hoàn thành bảng niên biểu sau về các giai đoạn phát triển của Vương quốc Lào.

Giai đoạn

Đặc điểm chính

Sự kiện tiêu biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Giai đoạn

Đặc điểm chính

Sự kiện tiêu biểu

 

 Thế kỉ XIII - XIV

 

Thời kì hình thành. Thời kì này bắt đầu vào thế kỉ XIII, khi có bộ phận cư dân nói tiếng Thái di cư đến, tiến hành phát triển kinh tế, xã hội và tạo ra các tổ chức sơ khai của Lào là các mường cố.

- Chủ nhân người Lào Thơng tạo ra chum đá (cánh đồng Chum  ở Xiêng Khoảng).

- Thế kỷ XIII người Thái di cư đến gọi là  người Lào Lùm

- Năm 1353 Pha Ngừm  lập nước Lan Xang  - Triệu Voi

 

Thế kỉ XV - XVII

 

Vương quốc Lan Xang bựớc vào giai đoạn thịnh vượng.

Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, xây dựng quân đội hùng mạnh, thiết lập quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng.

 

Thế kỉ XVIII - XIX

 

Lào bước vào thời kì khủng hoảng, suy yếu

-  Bị Xiêm chiếm (khởi nghĩa của Chậu A Nụ chống Xiêm năm 1827).

-  Thế kỷ XIX là thuộc địa của Pháp.

 


Bài tập 3 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 3. Nét đặc Sắc của văn hoá Campuchia và văn hoá Lào thể hiện như thế nào?

Văn hóa Campuchia

Văn hóa Lào

 

 

Trả lời:

Văn hóa Campuchia

Văn hóa Lào

+ Sáng tạo ra những chữ viết của riêng mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.

+ Kiến trúc nổi tiếng nhất là quần thế kiến trúc Ăng-co.

 

+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma.

+ Đời sống văn hoá của người Lào rất phong phú, hồn nhiên. Người Lào có rất nhiều lễ hội.

+ Kiến trúc : xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là tháp Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác