Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 10

Giải từ bài 1 đến bài 3, bài tập từ trang 143 đến trang 144 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy điền nội dung các phát minh tương ứng với các nhà khoa học trong bảng sau

Bài tập 1 trang 143 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Năm 1903 là dấu mốc

A. xuất hiện chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới.

B. xuất hiện chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới.

C. xuất hiện chiếc tàu thuỷ đầu tiên trên thế giới.

D. xuất hiện chiếc tàu hoả đầu tiên trên thế giới.

Trả lời: B

2. Pie Quyri và Mari Quyri là các nhà khoa học nổi tiếng thuộc lĩnh vực

A. Toán học.         C. Hoá học.

B. Vật lí học.         D. Sinh học.

Trả lời: B

3. Tầng lớp tư bản tài chính có đặc điểm

A. là sự kết hợp giữa các nhà tư bản trong lĩnh vực ngân hàng.

B. là sự kết hợp giữa các nhà tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng.

C. là tầng lớp chuyên sử dụng tài chính như một công cụ đi xâm lược thuộc địa.

D. là tầng lớp tư bản chuyên hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Trả lời: B

4. Quá trình tập trung sản xuất ở các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới hệ quả

A. kinh tế bị đình trệ.

B. xuất hiện bộ phận tư bản công nghiệp.

C. các công ti nhỏ bị phá sản, sáp nhập vào công ti lớn.

D. xuất hiện giai cấp công nhân.

Trả lời: C

5. Biểu hiện quan trọng nhất của sự xuất hiện chủ nghĩa đế quốc là

A. xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản.

B.  sự ra đời các tổ chức độc quyền.

C. chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa.

D. mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Trả lời: B


Bài tập 2 trang 144 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 2. Hãy điền nội dung các phát minh tương ứng với các nhà khoa học trong bảng sau

Tên các nhà khoa học

 

 

G.ôm

 

 

Tômxơn

 

 

Hăngri Béccơren

 

 

Pie và Mari Quyri

 

 

Écnét Rơdơpho

 

 

Vinhem Rơnghen

 

 

Menđêlêép

 

 

Đácuyn

 

 

Páplốp

 

 

Lui Paxtơ

 

 

 Trả lời:

Tên các nhà khoa học

 

Phát minh

G.ôm

Định luật Ôm

Tômxơn

 

Phát hiện ra tia cực âm, mà bản chất là chùm các hạt nhỏ bé mang điện tích, gọi là các êlectron.

Hăngri Béccơren

Phát hiện về phóng xạ

Pie và Mari Quyri

Phát hiện về phóng xạ

Écnét Rơdơpho

Tìm ra hạt nhân nguyên tử

Vinhem Rơnghen

Phát minh tia X

Menđêlêép

Định luật tuần hoàn

Đácuyn

 Học thuyết tiến hoá

Páplốp

 

Nghiên cứu hoạt động của hệ thần kinh cao cấp của động vật và người.

Lui Paxtơ

 

Phát hiện vi trùng và chế tạo thành công vắc xin chống bệnh chó dại

 


Bài tập 3 trang 144 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 3. Các nhà khoa học sau đây thuộc nước nào ? Hãy đánh dấu sao cho phù hợp.

Các nhà khoa học 

Anh

Pháp

Đức       

Nga

Ghêoóc Ximôn ôm         

 

 

 

 

 

Maicơn Pharađây 

 

 

 

 

 

Giêm Prexcốt Giun

 

 

 

 

 

Emili Khrixchianôvích Lenxơ

 

 

 

 

 

Tômxơn                        

 

 

 

 

 

Hăngri Béccơren  

 

 

 

 

 

Pie Quyri

 

 

 

 

 

Mari Quyri 

 

 

 

 

 

Écnét Rơdơpho    

 

 

 

 

 

Vinhem Rơnghen

 

 

 

 

 

Menđêlêép 

 

 

 

 

 

Lui Paxtơ

 

 

 

 

 

Páplốp

 

 

 

 

 

Đácuyn

 

 

 

 

 

Moócxơ

 

 

 

 

 

Lômônôxốp

 

 

 

 

 

ôvin và Uynbơ Rai

 

 

 

 

 

 Trả lời:

Các nhà khoa học 

Anh

Pháp

Đức

Nga

Ghêoóc Ximôn ôm         

 

 

X

 

 

Maicơn Pharađây 

X

 

 

 

 

Giêm Prexcốt Giun

X

 

 

 

 

Emili Khrixchianôvích Lenxơ

 

 

 

X

 

Tômxơn                        

X

 

 

 

 

Hăngri Béccơren  

 

X

 

 

 

Pie Quyri

 

X

 

 

 

Mari Quyri 

 

X

 

 

 

Écnét Rơdơpho    

X

 

 

 

 

Vinhem Rơnghen

 

 

X

 

 

Menđêlêép 

 

 

 

X

 

Lui Paxtơ

 

X

 

 

 

Páplốp

 

 

 

X

 

Đácuyn

X

 

 

 

 

Moócxơ

 

 

 

 

X

Lômônôxốp

 

 

 

X

 

ôvin và Uynbơ Rai

 

 

 

 

X

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác