Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 10

Giải từ bài 1 đến bài 5, bài tập từ trang 120 đến trang 122 SBT Lịch sử 10. Bài 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai.

Bài tập 1 trang 120 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.

1. Quốc gia đầu tiên của người Việt cổ là

A. Văn Lang.        C. Âu Lạc.

B. Đại Cồ Việt.     D. Đại Việt.

Trả lời: A

2. Nước Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của các triều đại phương Bắc vào

A. thế kỉ I TCN.    C. thế kỉ II TCN

B. thế kỉ I.             D. thế kỉ II.

Trả lời: C

3. Nền văn minh đầu tiên của người Việt cổ là

A. văn minh lúa nước.              C. văn minh nông nghiệp.

B. văn minh công nghiệp.         D. văn minh sông nước.

Trả lời: A

4. Đầu thế kỉ XV, người Việt đã lật đổ được ách đô hộ của

A. nhà Tần.           C. nhà Hán.

B. nhà Đường.      D. nhà Minh.

Trả lời: D

5. Quốc hiệu Đại Việt chính thức trở thành tên nước ta vào

A. năm 938.                    C. năm 968.

B. năm 1010.                  D. năm 1054.

Trả lời: D

6. Vào thế kỉ XV, tôn giáo được đề cao và chiếm địa vị độc tôn ở nước ta là

A. Phật giáo.         C. Nho giáo

B. Đạo giáo.          D. Thiên Chúa giáo.

Trả lời: C

7. Nơi phát triển thành một đô thị phồn thịnh với 36 phố phường là

A. Hội An.            C. Phô Hiến.

B. Vân Đồn.          D. Kẻ Chợ.

Trả lời: D

8. Nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời vào năm

A. 1010.                C. 1050.

B. 1054.               D. 1070.

Trả lời: D


Bài tập 2 trang 121 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 2. Hãy điền chữ Đ vào ô □ trước ý đúng hoặc chữ s vào ô □ trước ý sai. 

□          Vào thế kỉ VII TCN, quốc gia đầu tiên của ngựời Việt cổ đã được hình thành.       

□          Nền văn minh của người Việt cổ là văn minh lúa nước.

□       Nhân dân Âu Lạc đã phải đấu tranh chống lại ách đố hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc trong gần 1000 năm.

□       Đầu thế kỉ X, nhân dân ta đã lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại quyến tự chủ, độc lập.

□       Năm 1070, nén giáo dục Đại Việt chính thức ra đời.        

□       Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thế kỉ XV.

□       Người “anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và sau đó là quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

Trả lời:

Đ          Vào thế kỉ VII TCN, quốc gia đầu tiên của ngựời Việt cổ đã được hình thành.         

Đ         Nền văn minh của người Việt cổ là văn minh lúa nước.

Đ       Nhân dân Âu Lạc đã phải đấu tranh chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc trong gần 1000 năm.

Đ       Đầu thế kỉ X, nhân dân ta đã lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại quyền tự chủ, độc lập.

Đ       Năm 1070, nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời.         

Đ       Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thế kỉ XV.

Đ       Người “anh hùng áo vải” Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm và sau đó là quân xâm lược Thanh, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.


Bài tập 3 trang 121 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 3. Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền

 

Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư vé Thăng Long

 

Quốc hiệu nước ta là Đại Cổ Việt.

 

Quốc hiệu Đại Việt được xác định.

 

Nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời.

 

Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

 

Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lập ra triều Nguyễn

 

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

Trả lời:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

938

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền

1010

Vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long

968

Quốc hiệu nước ta là Đại Cổ Việt.

1054

Quốc hiệu Đại Việt được xác định.

1070

Nền giáo dục Đại Việt chính thức ra đời.

1672

Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.

1802

Nguyễn Ánh lên ngôi vua, lập ra triều Nguyễn

1858

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

 


Bài tập 4 trang 122 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 4. Thống kê các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX theo yêu cầu trong bảng sau.

Niên đại

Vương triều

Người lãnh đạo

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời:

Niên đại

Vương triều

Người lãnh đạo

Kết quả

981

Triều Tiền Lê

          Lê Hoàn

Thắng lợi

1075-1077

Triều Lý

Lý Thường Kiệt

Thắng lợi

1258, 1285,

1287- 1288

Triểu Trần

Các vua Trần và Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo..

Thắng lợi

1407

Triều Hổ

Hồ Quý Ly

Thắng lợi

1418- 1427

Khởi nghĩa Lam Sơn

Lê Lợi, Nguyễn Trãi

 

 


Bài tập 5 trang 122 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

BÀI TẬP 5. Hãy thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì lịch sử dân tộc mà em biết theo yêu cầu của bảng sau.

Lĩnh vực

Thành tựu

Tác giả (nếu có)

 

 

 

Trả lời:

Lĩnh vực

Thành tựu

Tác giả (nếu có)

Văn học

Nam quốc sơn hà

Hịch tướng sĩ

Bạch Đằng giang phú

Truyện Kiều

Bánh trôi nước

Qua Đèo Ngang

Bạch Vân am thi tập

Ức Trai thi tập

Lý Thường Kiệt

Trần Hưng Đạo

Trương Hán Siêu

Nguyễn Du

Hồ Xuân Hương

Bà huyện Thanh Quan

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Trãi

 

Nghệ thuật

- Chùa Một Cột (Diên Hựu), chùa Dâu, chùa Phật Tích, chùa Dạm, tháp Báo Thiên, tháp Phổ Minh, thành nhà Hổ (Vĩnh Lộc - Thanh Hoá)

- Các vị La Hán chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay

 

-Thế kỉ X – XIV

 

 - Thế kỉ XVI - XVIII

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác