Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Nội năng của khí lí tưởng

Câu 1 trang 299 SGK vật lí 10 nâng cao

Nội năng của khí lí tưởng là gì? Nó phụ thuộc vào những loại đâị lượng nào?

Giải: xem mục 1.a –bài 59.

Câu 2 trang 299 SGK Vật lí nâng cao.

Viết công thức tính công lí tưởng. các đại lượng tham gia vòa công thức là khí hay là các vật ngoài?

Giải: xem mục 1.b – bài 59.

( \(\Delta {A'} = p\Delta V\) với p là áp suất của khí lí tưởng;\( \Delta V\) là độ biến thiên thể tích của khí lí tưởng trang xilanh).

Câu 3 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Viết phương trình của nguyên lí thứ nhất cho các quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt và chu trình.

Giải:Viết phương trình nguyên lí 1 cho các quá trình:

a) đẳng tích: Q = \(\Delta U\) (ý nghĩa của phương trình: khí nhận nhiệt chỉ để để tăng nội năng hoặc giảm nội năng chỉ bằng một cách tỏa nhiệt).

b) đẳng áp: Q = \(\Delta U + {A'}\)( ý nghĩa của phương trình: khí nhận nhiệt lượng Q (từ bên ngoài) để vửa tăng nội năng (\(\Delta U > 0\)) vừa thực hiện công nên vật khác \({A'} > 0\).

c) đẳng nhiệt: \(Q = {A'}\) ( ý nghĩa của phương trình:toàn bộ nhiệt lượng Q khí nhận được chuyển thanhg công thực hiện lên vật khác).

d) chu trình: \(Q = {Q_1} - {Q_2} = {A'} \Leftrightarrow {Q_1} = {Q_2} + A\) (ý nghĩa của phương trình: toàn bộ nhiệt lượng \({Q_1} > 0\) khí nhận được 1 phần thành công \({A'} > 0\) thực hiện vật khác, phần còn lại \({Q_2} > 0\) cũng truyền cho vật khác).

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác