Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỐI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 63 chương VI trao đổi chất và năng lượng Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 25: Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống ...

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống . 

Bài 25.

Câu

Đúng

Sai

1. Thức ăn và nước vào cơ thể qua hệ tiêu hoá.

 

 

2. Chất thải từ hệ tiêu hoá thải ra môi trường ngoài.

 

 

3. Khí thải qua hệ hô hấp là khí 02.

 

 

4. Dị hoá là quá trình phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng 

 

 

5. Đồng hoá và dị hoá là 2 quá trình trái ngược nhau.

 

 

 

Bài 26.

Câu

Đúng

Sai

1. Cây xanh thực hiện đồng hoá biểu hiện ở khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

 

 

2. Một số hoocmôn trong cơ thể có thể điều tiết quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng.

 

 

3. Tương quan giữa đồng hoá và dị hoá hoàn toàn không chịu sự chi phối của các yếu tố ngoại cảnh.

 

 

4. Khi nhiệt độ bên ngoài cao nhưng môi trường không thông thoáng sẽ làm nhiệt độ cơ thể tăng cao.

 

 

 

Bài 27.

Câu

Đúng

Sai

1. Các chất được tổng hợp từ đồng hoá là nguyên liệu cho dị hoá.

 

 

2. Hai quá trình đồng hoá và dị hoá luôn trái ngược nhau, không thống nhất với nhau.

 

 

3. Năng lượng giải phóng chỉ được sử dụng vào hoạt động co cơ.

 

 

4. Chuyển hoá vật chất trong tế bào luôn gắn với chuyển hoá năng lượng.

 

 

 

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau :

Bài 28.

 

Khi trời nóng

Khi trời lạnh

Giảm thoát nhiệt

 

 

Tăng sinh nhiệt

 

 

Tăng thoát nhiệt

 

 

Giảm sinh nhiệt

 

 

 

Bài 29.

 

Vitamin A

Vỉtamin D

Vitamin E

Vitamin c

Nếu thiếu làm giảm khả năng thị giác, biểu bì kém bển vững

 

 

 

 

Cần cho sự phát dục bình thường, chống lão hoá

 

 

 

 

Thiếu thường làm cho mạch máu giòn, gây chảy máu chân răng

 

 

 

 

Cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, thiếu sẽ gây bệnh còi xương ở trẻ em

 

 

 

 

 

Bài 30.

 

Canxi

Sắt

Iôt

Natri

Là thành phần quan trọng trong dịch nội bào, trong nước mô, huyết tương

 

 

 

 

Là thành phần chính trong xương, răng và tham gia vào quá trình đông máu

 

 

 

 

Là thành phần cấu tạo của hêmôglôbin trong hồng cầu

 

 

 

 

Là thành phần không thể thiếu của hoocmôn tuyến giáp

 

 

 

 

 
 

Lời giải:

Bài 25:

1

2

3

4

5

Đ

Đ

S

Đ

Đ

 

Bài 26:

1

2

3

4

Đ

Đ

S

Đ

 Bài 27:

1

2

3

4

Đ

S

S

Đ

Bài 28: 

 

Khi trời nóng

Khi trời lạnh

Giảm thoát nhiệt

 

X

Tăng sinh nhiệt

 

X

Tăng thoát nhiệt

X

 

Giảm sinh nhiệt

X

 

 

Bài 29.

 

Vitamin A

Vitamin D

Vitamin E

Vitamin c

Nếu thiếu làm giảm khả năng thị giác, biểu bì kém bền vững

X

 

 

 

Cần cho sự phát dục bình thường, chống lão hoá

 

 

X

 

Thiếu thường làm cho mạch máu giòn, gây chảy máu chân răng

 

 

 

X

Cần cho sự trao đổi canxi và phôtpho, thiếu gây bệnh còi xương ở trẻ em

 

X

 

 

 

Bài 30.

 

Canxi

Sát

Iỏt

Natri

Là thành phần quan trọng trong dịch nội bào, trong nước mô, huyết tương

 

 

 

X

Là thành phần chính trong xương, răng và tham gia vào quá trình đông máu

X

 

 

 

Là thành phần cấu tạo của hêmôglôbin trong hồng cầu

 

X

 

 

Là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn tuyến giáp

 

 

X

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác