Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

Giải bài tập trắc nghiệm trang 80 chương VII bài tiết Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 6: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan theo thứ tự...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

 Bài 6. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan theo thứ tự

A. Thận, cầu thận, bóng đái.

B. Thận, ống thận, bóng đái.

C. Thận, bóng đái, cầu thận.

D. Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái. 

Bài 7. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là

A. Hai quả thận.                                     B. Ống dẫn nước tiểu.

C. Bóng đái.                                           D. Ống đái.

Bài 8. Thận có cấu tạo gồm

A. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận.

B. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng.

C. Phần vỏ, phần tuỷ với các đơn vị chức năng và các ống góp, bể thận.

D. Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu.

Bài 9. Ở thận, các đơn vị chức năng gồm

A. Nang cầu thận, cầu thận.             B. Nang cầu thận, ống thận.

C. Ống thận, cầu thận.                    D. Cầu thận, nang cầu thận, ống thận.

Bài 10. Sản phẩm chủ yếu của hệ bài tiết là

A. Cacbonic, mồ hôi, nước tiểu.                    B. Cacbonic, ôxi, chất thải.

C. Mồ hôi, nước tiểu, các chất vô cơ.             D . Cả A và B.

 

Lời giải:
 

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

D

A

C

D

A


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác