Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

Giải bài tập trắc nghiệm trang 79 chương VII bài tiết Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Các cơ quan bài tiết quan trọng là...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 1. Các cơ quan bài tiết quan trọng là:

A. Da bài tiết mồ hôi.                            B. Thận bài tiết nước tiểu.

C. Phổi thải khí cacbonic.                       D. Cả A, B và C.

Bài 2. Cơ quan bài tiết có vai trò

A. Đảm bảo cho thành phần ở môi trường trong ổn định.

B. Tạo điều kiện cho các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.

C. Thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

D. Cả A, B và C.

Bài 3. Chất hoà tan được lọc qua nang cầu thận và được tái hấp thu hoàn toàn là

A. Glucôzơ.                            B. Prôtêin.

C. Nước.                                D. Crêatin.

Bài 4. Chất hoà tan được lọc qua nang cầu thận và không được tái hấp thu hoàn toàn là

A. Glucôzơ.

B. Prôtêin. 

C. Nước.

 D. Crêatin. 

Bài 5. Không nên nhịn tiểu lâu vì

A. Hạn chế các vi khuẩn gây bệnh.

B. Tăng khả năng tạo sỏi thận.

C. Tăng khả năng tạo thành nước tiểu. 

D. Cả A và B.

 

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

D

D

A

D

B


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác