Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG XI: SINH SẢN

Giải bài tập trắc nghiệm trang 144 chương XI Sinh sản Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 13: Cơ quan sinh dục nữ gồm ... (1) ... Trứng rụng theo ... (2) ... đến ... (3) ....

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các càu sau cho phù hợp :

Bài 13. Cơ quan sinh dục nữ gồm ... (1) ... Trứng rụng theo ... (2) ... đến ... (3) ... Tử cung là nơi trứng đã thụ tinh phát triển thành ... (4)... và ... (5)...

A. Nuôi dưỡng thai

B. Thai

C. Buồng trứng, ống dán trứng, tử cung và âm đạo

D. Ống dẫn trứng

E. Tử cung

Bài 14. Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng thông qua ... (1) ... Tử cung được thông với ..(2) ... Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra đế trứng thoát ra ngoài, đó là ... (3) ...

A. Ống dẫn trứng

B. Phễu của ống dần trứng

C. Hiện tượng kinh nguyệt

D. Sự rụng trứng

Bài 15. Cơ quan sản xuất trứng là ... (1) ... Mỗi tháng có một trứng chín và rụng. Trứng được chuyển vào ống dẫn trứng qua ... (2)... Tử cung thông với ... (3)... nhờ một lỗ ở cổ tử cung.

A. Âm đạo

B. Buồng trứng

C. Phễu dẫn trứng

D. Túi chứa trứng

Bài 16. Nơi sản xuất tinh trùng là ... (1) ... Nằm phía trên tinh hoàn là ... (2) ... Tinh hoàn nằm trong ...(3) ... Tinh trùng từ mào tinh hoàn theo ... (4) ... đến chứa tại... (5)...

A. Ống dẫn tinh

B. Bìu

C. Tinh hoàn

D. Bọng tinh (túi chứa tinh)

E. Mào tinh

 

Lời giải:

 Bài 13.

1

2

3

4

5

C

D

E

B

A


 Bài 14.

1

2

3

B

A

D

 

Bài 15.

1

2

3

B

C

A

 Bài 16.

1

2

3

4

5

C

E

B

A

D

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác