Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Giải bài tập trắc nghiệm trang 108 chương IX thần kinh và giác quan Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 23: Hệ thần kinh bao gồm ... (1) ... và ... (2) ... Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành ... (3).... và ... (4).......

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp :

Bài 23. Hệ thần kinh bao gồm ... (1) ... và ... (2) ... Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được chia thành ... (3).... và ... (4)....

A. Hệ thần kinh vận động                                   B. Hệ thẩn kinh sinh dưỡng

C. Bộ phận ngoại biên                                        D. Bộ phận trung ương

Bài 24. Chất xám là ... (1) ... của các phản xạ không điều kiện và ... (2) ... là đường dẫn truyền nối các căn cứ trong ... (3)... với nhau và với ... (4)...

A. Tuỷ sống                                              B. Não bộ

C. Căn cứ                                                 D. Chất trắng

Bài 25. Bộ phận trung ương có vỏ não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ. Hộp sọ chứa ... (1) ... và tuỷ sống nằm tron: ... (2) ..., nằm ngoài trung ương thần kinh là ... (3) ... Thuộc bộ phận ngoạ: biên có các ... (4)...

A. Hạch thần kinh                                    B. Não bộ

C. Ống xương sống                                  D. Bộ phận ngoại biên

Bài 26. Cơ quan phân tích bao gồm ... (1) ... là các tế bào thụ cảm, ... (2) ... và vùng ở vỏ não tương ứng. Cơ quan ... (3) ... gồm màng lưới trong cầu mất.

A. Phân tích thị giác                                 B. Phân tích thính giác

C. Dây thần kinh                                      D. Ba thành phần

 

Lời giải:

 

Bài 23

Bài 24

1

2

3

4

1

2

3

4

D

C

A

B

C

D

B

A

 

Bài 25

Bài 26

1

2

3

4

1

2

3

B

C

D

A

D

C

A

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác