Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

Giải bài tập trắc nghiệm trang 126 chương X Nội tiết Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 1. Trong các tuyến sau, tuyến giữ vai trò quan trọng nhất là

A. Tuyến tuỵ.                                           B. Tuyến giáp,

C. Tuyến yên.                                           D. Tuyến trên thận.

Bài 2. Hoocmôn đóng vai trò điều hoà hàm lượng đường trong máu sau khi ăn là

A. Insulin.                                                B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.                                         D. Glucagôn.

Bài 3. Hoocmôn đóng vai trò kích thích sự phát triển cùa niêm mạc tử cung là

A. Insulin.                                                B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.                                        D. Glucagôn.

Bài 4. Hoocmôn đóng vai trò chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ là

A. Insulin.                                                B. Ơstrôgen.

C. Testôstêrôn.                                         D. Glucagôn.

Bài 5. Hệ nội tiết có vai trò

A. Tác động đến các cơ quan đích thông qua đường máu (chậm nhưng kéo đài)ế

B. Điều hoà các quá trình sinh lí.

C. Điều hoà tim mạch.

D. Cả A và B.

 

Lời giải:

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

C

A

B

D

D


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác