Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Giải bài tập trắc nghiệm trang 107 chương IX thần kinh và giác quan Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 17: Chất trắng là...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Bài 17. Chất trắng là

A. Căn cứ của các phản xạ không điểu kiện.

B. Đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.

C. Căn cứ của các phản xạ có điều kiện.

D. Cả A và C.

Bài 18. Phản xạ không điều kiện có đặc điểm

A. Sinh ra đã có, không cần phải học tập.

B. Được hình thành trong đời sống cá thể.

C. Có thể mất đi nếu không đươc nhắc lại.

D. Cả A và B.

Bài 19. Phản xạ có điều kiện có đặc điểm

A. Sinh ra đã có, không cần phải học tập.

B. Được hình thành trong đời sống cá thể.

C. Số lượng không hạn chế.

D. Cả B và C.

Bài 20. Phản xạ có điều kiện có thể mất do

A. Thường xuyên dùng quá nhiều.

B. Không được củng cố thường xuyên.

C. Được hình thành trong đời sống cá thể.

D. Cả A và B.

Bài 21. Bệnh về mắt có đặc điểm

A. Dễ lây lan do dùng chung khăn với người bệnh.

B. Tắm rửa trong ao tù.

C. Do dùng chung bát đũa.

D. Cả A và B.

Bài 22. Phản xạ có điều kiện có thể hình thành

A. Từ trong bào thai.                                 B. Ở trẻ từ rất sớm.

C. Chỉ bằng lời nói, chữ viết.                       D. Cả A và B.

 

Lời giải:
  

Bài 17

Bài 18

Bài 19

Bài 20

Bài 21

Bài 22

B

A

D

B

D

D

 
                                                                                                                                                           Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác