Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Giải bài tập trắc nghiệm trang 105 chương IX thần kinh và giác quan Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Hệ thần kinh có chức năng...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Bài 1. Hệ thần kinh có chức năng

A. Điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.

B. Đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của môi trường.

C. Chức năng đào thải chất độc hại.

D. Cả A, B và C.

Bài 2. Hệ thần kinh gồm

A. Trung ương thần kinh.

B. Dây thần kinh

C. Bộ phận ngoại biên và nơron.

D. Cả A và B.

Bài 3. Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là

A. Dây thần kinh.

B. Trung ương thần kinh

C. Nơron.

D. Sợi trục.

Bài 4. Phản xạ là

A. Phản ứng của cơ thể với các kích thích của môi trường.

B. Chỉ có ở sinh vật có hệ thần kinh.

C. Phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ.

D. Cả A và B.

Bài 5. Phản xạ có vai trò

A. Giúp cơ thể thích nghi với điều kiện sống.

B. Tăng cường khả năng trao đổi chất.

C. Chống chịu với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.

D. Cả A, B và C.

Bài 6. Xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh là nhờ

A. Nơron hướng tâm.                                  B. Nơron li tâm.

C. Dây thần kinh pha.                                 D. Cả A và B.

Bài 7. Xung thần kinh truyền từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời là nhờ

A. Nơron hướng tâm.                                  B. Nơron li tâm.

C. Dây thần kinh pha.                                 D. cả A và B.

Bài 8. Xung thần kinh được truyền đi cả hai chiều trong

A. Nơron hướng tâm.                                 B. Nơron li tâm.

C. Dây thần kinh pha.                                D. Cả A và B.

Bài 9. Cận thị là gì?

A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.

B. Là tật mắt có khả năng nhìn xa.

C. Là tật mắt không có khả năng nhìn.

D. Là tật mắt có khả năng nhìn rõ.

Bài 10. Nguyên nhân dẫn đến cận thị là

A. Do cầu mắt dài bẩm sinh.

B. Do đọc sách không đúng cách, không giữ đúng khoảng cách.

C. Do vộ sinh không sạch.

D. Cả A và B.

 

Lời giải:
 

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

A

D

C

D

A

 

Bài 6

Bài 7

Bài 8

Bài 9

Bài 10

A

B

C

A

D


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác