Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 84 bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

72 : 6,4                      55 : 2,5                     12 : 12,5

2. Một ô tô chạy trong 3,5 giờ được 154km. Hỏi nếu cũng chạy như thế, trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

3. Tính nhẩm

a) 24 : 0,1 = ..........                                                  

   24 : 10 = ...........

b) 250 : 0,1 = ............

    250 : 10 =.............. 

c) 425 : 0,01 = .............. 

 425 : 100 = ..............                                                  

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

         

2. 

Bài giải

Ô tô chạy được trong 1 giờ được:

154 : 3,5 = 44 (km)

Trong 6 giờ ô tô chạy được:

44 x 6 = 264 (km)

Đáp số: 264 km

3. Tính nhẩm

a) 24 : 0,1 = 240                                              

   24 : 10 = 2,4

b) 250 : 0,1 = 2500

250 : 10 = 25 

c) 425 : 0,01 = 42500

425 : 100 = 4,25

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me