Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 41 bài giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Ghi dấu x vào ô trống đặt dưới hình trụ. Tô màu hình trụ đó...

1. Ghi dấu x vào ô trống đặt dưới hình trụ. Tô màu hình trụ đó.

2. Ghi dấu x vào ô trống đặt dưới hình cầu. Tô màu hình cầu đó.

3. Trong mỗi hình vẽ đồ vật sau, hãy tô màu vào phần có dạng hình trụ, dạng hình cầu.

Bài giải:

1.

2.

3. 

Tô màu vào các hình: 1, 2, 4, 5, 6, 7,8

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me