Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 96 giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?...

Đề bài

1. Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

3. Một cánh đồng ngô có 9ha trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%, 20%, 50%  diện tích cánh đồng.

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số hec-ta tương ứng

 

4. Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường và phần trồng hoa trên đó.

Biết rằng diện tích trồng hoa bằng 250m2 và chiếm 10% diện tích sân trường. Hãy tính diện tích sân trường.

 

Đáp án

1. 

Bài giải

Số học sinh của toàn trường tiểu học là:

\({{256 \times 100} \over {51,2}} = 500\) (học sinh)

Đáp số: 500 học sinh

2. 

Bài giải

Tổng sản phẩm nhà máy là:

\({{44 \times 100} \over {5,5}} = 800\) (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

3. 

Bài giải

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số hec-ta tương ứng

 

4. 

Bài giải

Diện tích sân trường là:

\({{250 \times 100} \over {10}} = 2500\) (m2)

Đáp số: 2500m2

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me