Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 - Chân trời sáng tạo

TUẦN 4: TUỔI NHỎ LÀM VIỆC NHỎ

1. Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ đoàn kết? 2. Tìm 2 – 3 từ có nghĩa trái ngược với từ đoàn kết. Đặt 1 – 2 câu với từ ngữ chứa tiếng kết có nghĩa là gắn bó. Mỗi câu dưới đây khuyên chúng ta điều gì? a. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Câu 1 trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Dòng nào sau đây nêu đúng nghĩa của từ đoàn kết?

• Làm cho các phần rời nhau nối liền, gắn liền lại với nhau

• Gắn bó với nhau về tình nghĩa, coi nhau như người thân

• Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung

• Chính thức công nhận là một thành viên của một tổ chức, đoàn thể

Trả lời:  

• Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung 

Câu 2 trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Tìm 2 – 3 từ có nghĩa trái ngược với từ đoàn kết.

Trả lời:  

Từ nghĩa trái ngược với từ đoàn kết: chia rẽ, bất đồng, bè phái,…

Câu 3 trang 38 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Xếp các từ sau vào hai nhóm:

Trả lời:  

Từ chứa tiếng kết có nghĩa là gắn bó: đoàn kết, gắn kết, kết nghĩa, kết bạn, kết hợp.

Từ chứa tiếng kết có nghĩa là sau cùng, cuối cùng: kết quả, sơ kết, kết thúc, chung kết, tổng kết

Câu 4 trang 39 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Đặt 1 – 2 câu với từ ngữ chứa tiếng kết có nghĩa là gắn bó.

Trả lời:

- Lớp chúng mình đoàn kết cùng nhau học tập tốt.

- Tớ và cậu từ hôm nay sẽ kết nghĩa anh em.

- Cho tớ kết bạn với cậu nhé?

Câu 5 trang 39 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Mỗi câu dưới đây khuyên chúng ta điều gì?

a. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

(Tục ngữ)

b. Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

(Ca dao)

c. Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng.

(Tố Hữu)

Trả lời: 

a. Câu tục ngữ mang hàm ý rất sâu sắc, khi trong gia đình, trong tập thể có một người gặp chuyện không may thì những người còn lại cũng lo lắng không yên. Câu tục ngữ này đã phản ánh rất trung thực đời sống tinh thần tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ những buồn vui nỗi buồn của người Việt Nam.

b. Cả câu tục ngữ khuyên nhủ con người nên sống đoàn kết với nhau để tạo nên khối sức mạnh to lớn.

c. Lẽ sống đẹp của con người trong xã hội: sống đoàn kết, sống để yêu thương, dâng hiến; cá nhân tự nguyện gắn bó với cộng đồng mới hình thành môi trường sống rộng lớn, giàu tính nhân văn; sống cho những điều lớn lao của xã hội và đất nước. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác