Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG III : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Giải bài tập trang 97 bài dấu hiệu chia hết cho 9 SGK Toán 4. Câu 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9...

Kiến thức cần nhớ

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9

Giải bài tập

Bài 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

99; 1999; 108; 5643; 29385

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9

Tương tự tìm được các số sau:

99; 108; 5643; 29385

Bài 2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96; 108; 7853; 5554; 1097

Giải

Hướng dẫn: Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

Ví dụ

Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9

Tương tự ta tìm được các số sau:

96; 7853; 5554; 1097

Bài 3

Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9

Giải

Học sinh có thể viết như sau: 351; 684

Bài 4:

Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

Giải:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác