Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trang 203 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng....

Câu 1 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng.

Trả lời:

Cây ưa sáng sống ở nơi trống trải, lá dày màu xanh nhạt do chứa nhiều sắc tố.

Cây ưa bóng sống trong bóng, lá mỏng, màu xanh đậm do chứa ít sắc tố.

 


 

Câu 2 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết tại sao trong rừng cây lại phân tầng ?

Trả lời:

Rừng nhiệt đới có 3 tầng chính; tầng cây chịu bóng ở đáy rừng, tầng cây ưa bóng và tầng cây ưa sáng. Tầng ưa sáng cao vượt lên hình thành các tầng vượt tán, ở rừng nhiệt đới có thể có 3 - 5 tầng vượt tán.

 


 

Câu 3 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì.

Trả lời:

Ý nghĩa sinh học của màu thân động vật: nhận biết đồng loại; tham gia vào việc giao duyên và sinh sản; ngụy trang; báo hiệu và dọa nạt kẻ thù. 

 


Câu 4 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống sinh vật.

Trả lời:

Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất. Liên quan đến nhiệt độ, sinh vật gồm sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt. Kích thước của 2 nhóm này biến đổi khác nhau theo sự phân bố của chúng từ cực đến xích đạo.

 


Câu 5 trang 203 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Những sinh vật rộng nhiệt nhất (giới hạn về nhiệt độ rộng nhất) phân bố ở

A. trên mặt đất vùng xích đạo nóng ẩm quanh năm

B. trên mặt đất vùng ôn đới ấm áp trong mùa hè, băng tuyết trong mùa đông.

C. trong tầng nước sâu.

D. Bắc và Nam Cực băng giá quanh năm.

Trả lời:

Đáp án B. trên mặt đất vùng ôn đới ấm áp trong mùa hè, băng tuyết trong mùa đông.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác