Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

Giải bài tập trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao. Câu 1: Hãy chỉ ra ở những trường hợp nào tỉ lệ đực/cái của quần thể nhỏ hơn 1....

Câu 1 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chỉ ra ở những trường hợp nào tỉ lệ đực/cái của quần thể nhỏ hơn 1.

Tỉ lệ đực, cái của quần thể nhỏ hơn 1 thuộc về những loài sinh sản đơn tính.

 


Câu 2 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về tuổi thọ sinh lí, tuổi thọ sinh thái và tuổi quần thể. 

Tuổi thọ sinh lí được tính từ lúc cá thể sinh ra cho đến khi chết vì già; tuổi thọ sinh thái được tính từ lúc cá thể sinh ra đến khi chết vì các nguyên nhân sinh thái và tuổi quần thể là tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể.

 


Câu 3 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Thế nào là tháp tuổi của quần thể ? Cho biết tỉ lệ giữa 3 nhóm tuổi sinh thái trong tháp tuổi của quần thể trẻ, quần thể ổn định và quần thể già. 

Khi xếp chồng các nhóm tuổi từ non đến già cho ta khái niệm về cấu trúc tuổi của quần thể.

Quần thể già: tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản cao nhất;

Quần thể ổn định: tỉ lệ nhóm trước và đang sinh sản xấp xỉ như nhau;

Quần thể suy thoái: nhóm trước sinh sản nhỏ hơn nhóm đang sinh sản.

 


Câu 4 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết dân số nhân loại biến đổi như thế nào trong lịch sử phát triển của nó? 

Dân số của nhân loại phát triển theo 3 giai đoạn: ở giai đoạn nguyên thuỷ, dân số tăng chậm; ở giai đoạn của nền văn minh nông nghiệp, dân số bắt đầu tăng; nhưng vào thời đại công nghiệp, nhất là hậu công nghiệp, dân số bước vào giai đoạn bùng nổ.

 


Câu 5 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể bị diệt vong khi mất đi một số nhóm trong các nhóm tuổi       

A. đang sinh sản và sau sinh sản.

B. đang sinh sản.

C. trước sinh sản và sau sinh sản.

D. trước sinh sản và đang sinh sản.

Đáp án D. trước sinh sản và đang sinh sản.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác