Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

Giải bài tập trang 207 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Sống trong điều kiện khô hạn, thực vật và động vật có những đặc điểm thích nghi nào nổi bật ?...

Câu 1 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sống trong điều kiện khô hạn, thực vật và động vật có những đặc điểm thích nghi nào nổi bật ?

Trả lời:

Trong điều kiện khô hạn, sinh vật thích nghi bằng cách: Tích nước, giảm sự mất nước, tìm nước, trốn hạn đối với thực vật và lẩn tránh vào nơi có độ ẩm thích hợp đối với động vật.

 


Câu 2 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Thực vật và động vật có những biến đổi gì về hình thái để thích nghi với điều kiện gió lộng?

Trả lời:

Thực vật: nhiều phấn, phấn nhẹ, quả hạt có lông, cánh...để phát tán nhờ gió;  cây thân thấp, bò, rễ bám sâu hoặc có thân rễ (đước), rễ phụ (đa, si…), bạnh rễ (lim, sấu...). Động vật: tiêu giảm cánh để khỏi bị bạt ra biển. Nhiều loài chim có cánh rộng, sải cánh dài để bay giỏi hay lượn giỏi…

 


Câu 3 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Những cây thích nghi với lửa có những đặc điểm gì nổi bật ?

Trả lời:

Thích nghi với lửa tự nhiên: có vỏ chịu được lửa lướt qua, có thân ngầm dưới mặt đất, mặt nước.


Câu 4 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Những nhân tố sinh thái hữu sinh gồm những nhân tố nào?

Trả lời:

Những nhân tố sinh thái hữu sinh chính là các loài sinh vật.

 


Câu 5 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy nêu lên tác động của sinh vật đưa đến những biến đổi của môi trường?

Trả lời:

Sinh vật không chỉ bị chi phối bởi các nhân tố sinh thái mà còn tác động trở lại, làm giảm nhẹ tác động của các nhân tố đó và đưa đến sự biến đổi của môi trường theo hướng có lợi cho đời sống của mình, ở các tổ chức càng cao (quần thể, quần xã), khả năng cải tạo môi trường của sinh vật càng mạnh. Ví dụ: Mọc trên nền đất, cây làm thay đổi về cấu trúc và thành phần hoá học của đất, làm tăng độ ẩm, làm giảm nhiệt độ dưới tán cây.

 


 

Câu 6 trang 207 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm hình thái nào không đặc trưng cho những loài chịu khô hạn ?

A. Lá hẹp hoặc biến thành gai,

B. Trữ nước trong lá, trong thân hay trong củ, rễ.

C. Trên mặt lá có rất nhiều khí khổng.

D. Rễ rất phát triển để tìm nước.

Trả lời:

Đáp án C. Trên mặt lá có rất nhiều khí khổng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác