Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 3: A Party - Một bữa tiệc

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

D. WRITING

Task 1. Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. On what occasions are parties held?

(birthdays, anniversaries. New Year's Eve.)

2. What kind of clothes do people often wear at a party?

(traditional costume, a formal or informal dress)

3. What kind of presents do people often bring to a party?

(cakes, chocolate, candy, flowers....)

Hướng dẫn giải: 

1. Parties are held on birthdays, anniversaries, New Year's Eve,...

2. People wear traditional costume, a formal or informal dress.

3. People bring cakes, chocolate, candy, flowers,...

Tạm dịch: 

1. Vào những dịp nào các bữa tiệc thường được tổ chức?

=> Những bữa tiệc thường được tổ chức vào sinh nhật, kỷ niệm, giao thừa,...

2. Mọi người thường mặc gì tới bữa tiệc? (trang phục truyền thống, quần áo trang trọng hay bình thường)

=> Mọi người mặc trang phục truyền thống, quần áo trang trọng và quần áo bình thường. 

3. Loại quà nào mọi người thường mang tới bữa tiệc? (bánh, sô-cô-la, kẹo, hoa,...)

=> Mọi người thường mang đến bánh, sô-cô-la, kẹo, hoa,...

Task 2. Complete the letter of invitation below with the words/ phrases in the box.

(Hoàn thành bức thư mời dưới đây với các từ, cụm từ cho trong bảng.)

winners

at my house

to come

to cook

by Monday

refreshments


67 Ngọc Ha Street Hanoi, Vietnam

Dear Minh Hanh,

I am having a New Year's Eve party (1)_____at 7 p.m on 31st December.

Would you like (2) _____? Most of our classmates have been invited, too. There will be lots of (3)_____ and some special foods that I myself am going (4)           . Of course, there will be dancing and some games with nice prizes for the (5)            .

Please let me know (6)_____ whether you can come.

Love.

An Due

Hướng dẫn giải: 

(1) at my house (2) to come (3) refreshments
(4) to cook (5) winners (6) by Monday

Tạm dịch: 

Minh Hạnh thân mến, 

Mình dự định tổ chức tiệc Giao thừa vào lúc 7 giờ tối ngày 31 tháng 12. 

Bạn sẽ đến nhé! Hầu hết các bạn trong lớp cũng được mời. Sẽ có những món ăn nhẹ và món ăn đặc biệt mà mình tự tay nấu. Dĩ nhiên, sẽ có nhảy múa và một vài trò chơi với phần thưởng hấp dẫn cho người chiến thắng. 

Hãy cho mình biết bạn có thể đến hay không nhé. 

Yêu quý, 

An Duệ

Task 3. You are going to hold a party. You want to invite your classmate to the party. Write a letter of invitation, following these guidelines.

-   What party are you going to organize?

-   Where and when do you intend to organize the party?

-   How many people do you plan to invite and who are they?

-   What activities will take place at the party?

-   What food and drink will be served at the party?

Tạm dịch: 

Bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Bạn muốn mời các bạn cùng lớp tới tham dự. Viết một bức thư mời theo hướng dẫn dưới đây.

- Bạn dự định tổ chức tiệc gì?

- Bạn dự định tổ chức tiệc ở đâu và khi nào?

- Bạn dự định mời bao nhiêu người đến bữa tiệc và họ là ai?

- Những hoạt động nào sẽ diễn ra tại bữa tiệc?

- Món ăn và thức uốn nào sẽ được phục vụ tại bữa tiệc?

Hướng dẫn giải: 

Dear Hoa,

As the school year is coming to an end. I’m giving a farewell party before we go away for holiday. Would you like to come? It will be held at my home at 7 p.m this coming Sunday. I intend to invite about 10 people, so it will be a small gathering. I will order some pizzas and buy snacks and fruits. There will be dancing and karaoke competition, so there will be a lot of fun.

Please let me know if you can come. Just leave me a message on the phone if you can’t catch me at home.

See you,

Linh

Tạm dịch: 

Hoa thân mến, 

Năm học sắp kết thúc rồi. Mình dự định tổ chức một buổi tiệc chia tay trước khi chúng ta nghỉ. Bạn sẽ đến nhé! Nó sẽ được tổ chức tại nhà mình tối Chủ nhật  tuần này. Mình định mời khoảng 10 người, vì vậy đó chỉ là buổi họp mặt nhỏ. Mình sẽ đặt bánh pizza và mua bánh và trái cây. Sẽ có nhảy múa và thi hát karaoke, vì vậy sẽ rất vui. 

Hãy cho mình biết bạn có thể đến hay không nhé. Hãy để lại tin nhắn điện thoại nếu bạn không thấy mình ở nhà. 

Hẹn gặp bạn, 

Linh

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác