Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures.

WRITING

Task 1. Last weekend, class 11A2 went to Ba Vi for a camping holiday. Below are some of their activities during their two-day holiday. Match them with the correct pictures.

(Cuối tuần trước, lớp 11A2 có một kì nghỉ cắm trại Ba Vì. Dưới đây là một số hoạt động của họ trong kì nghỉ hai ngày của họ. Ghép chúng với hình đúng.)

1. singing and dancing around the camp fire

2. the bus leaving the school at 5 a.m.

3. putting up the umbrella tent

4. watching wildlife in the forest

5. cooking food over an open fire

6. swimming in the lake

7. playing games

8. leaving campsite at 4 p.m. the next day

9. fishing

Hướng dẫn giải: 

1. g                2. a              3. b

4. c                 5. f               6. d

7. h                8. i               9. e

Tạm dịch: 

1. ca hát và nhảy múa quanh lửa trại

2. xe buýt rời trường lúc 5 giờ sáng

3. dựng lều ô

4. xem động vật hoang dã trong rừng

5. nấu thức ăn trên lửa

6. bơi trong hồ

7. chơi trò chơi

8. rời khỏi khu cắm trại lúc 4 giờ chiều ngày hôm sau

9. câu cá

Task 2. Imagine you are one of the students in class 11A2. Write a passage about your class's camping holiday, using, the information in Task 1

(Hãy tưởng tượng bạn là một trong những học sinh trong lớp 11A2. Viết một đoạn văn về kì nghỉ cắm trại của lớp, bằng cách sử dụng các thông tin trong Task 1.)

Hướng dẫn giải: 

Last weekend, our class went to Vinh Phuc for a camping holiday. The bus left our school for Vinh Phuc at 5.30 a.m. The weather was nice. Two hours later, we came there. First, we put up the umbrella tent. Then, we enjoyed different activities. Some girls watched wildlife in the forest. Some boys swam in the lake. Others went fishing. Next, we cooked our food over an open-fire. That night, we sang and danced around the cam-fire. We also played some games. We had a lot of fun. We left the campsite at 4 p.m the next day.

Tạm dịch: 

Cuối tuần trước, lớp chúng tôi đến Vĩnh Phúc để cắm trại. Xe buýt rời trường học của chúng tôi đến Vĩnh Phúc lúc 5h30 sáng. Thời tiết rất đẹp. Hai giờ sau, chúng tôi đến đó. Đầu tiên, chúng tôi dựng lều. Sau đó, chúng tôi thưởng thức các hoạt động khác nhau. Một số bạn gái xem động vật hoang dã trong rừng. Một số bạn trai bơi trong hồ. Những người khác đi câu cá. Tiếp theo, chúng tôi nấu thức ăn của chúng tôi trên lửa. Đêm đó, chúng tôi đã hát và nhảy múa quanh đống lửa. Chúng tôi cũng chơi một số trò chơi. Chúng ta đã có rất nhiều niềm vui. Chúng tôi rời khu cắm trại lúc 4 giờ chiều ngày hôm sau.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác