Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.6 trên 10 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 3: A Party - Một bữa tiệc

Task 2. Work in pairs. Tell your partner about the party. (Làm việc theo cặp. Hãy nói với bạn bè về buổi tiệc bạn từng tham dự.)

B. SPEAKING

Task 1. Think of a party you have been to. Choose from the list the things you want to talk about.

-   Whose party was it? 

-   What was the occasion? 

-   Did you take a gift for the host? 

-   Who did you so with? 

-   Where was the party? 

-   Were there any decorations? 

-   Were there a lot of people there? 

-  Did you know most of the people there? 

-   What sort of the drink and food did you have? 

-   What was the music like? 

-   Did you dance? 

-   Did you meet anybody nice there? 

-   What time did it start? 

-   What time did it finish? 

-   Did you stay to the end? 

Tạm dịch: 

Nghĩ về một bữa tiệc bạn đã tham dự. Từ danh sách chọn những việc bạn nghĩ bạn muốn nói đến.

- Bữa tiệc của ai?

- Nhân dịp gì?

- Bạn có mang quà đến cho chủ nhà không?

- Bạn đi với ai?

- Buổi tiệc ở đâu?

- Ở đó có trang trí không?

- Có nhiều người ở đó không?

- Bạn có biết hầu hết mọi người ở đó không?

- Bạn ăn và uống gì?

- Âm nhạc như thế nào?

- Bạn có nhảy múa không?

- Bạn có gặp ai dễ thương ở đó không?

- Mấy giờ buổi tiệc bắt đầu?

- Mấy giờ buổi tiệc kết thức?

- Bạn có ở đến cuối buổi tiệc không?

Task 2. Work in pairs. Tell your partner about the party.

(Làm việc theo cặp. Hãy nói với bạn bè về buổi tiệc bạn từng tham dự.)

Trả lời:

A: Guess what I have just been invited to my teacher's house for dinner.

B: Oh, how nice. What do you often do when you are invited to someone's house?

A: Well. It’s a custom to bring a small gift.

B: Really, like what?

A: Maybe some flowers or something for dessert.

B: And is it alright to bring a friend a long?

A: Well, if you want to bring someone you are expected to call first and ask it is OK.

B: Uhm. How long did the party last?

A: The party lasted two hours. We often talked together. Some sang or play music. We enjoyed the party very much.

Tạm dịch: 

A: Đoán xem mình vừa mới được mời đến nhà giáo viên ăn tối nè. 

B: Ồ, tuyệt thật. Bạn thường làm gì khi được mời đến nhà của người khác. 

A: À, thường là mang một món quà nhỏ. 

B: Thật à, chẳng hạn như cái gì?

A: Có thể là hoa hoặc cái gì đó để tráng miệng?

B: Mình có dẫn bạn theo cùng được không?

A: À, nếu bạn muốn dẫn ai đó bạn nên gọi trước và hỏi có được không nhé. 

B: Ừm. Bữa tiệc kéo dài bao lâu?

A: Bữa tiệc kéo dài khoảng 2 tiếng. Chúng mình trò chuyện với nhau. Một số người hát hò. Chúng mình rất thích bữa tiệc đó. 

Task 3. Work in groups. You are going to take part in a competition to rrganize the best party. Decide on the following.

(Làm việc theo nhóm. Bạn sẽ tham dự kì thi để tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời nhất. Quyết định các vấn đề sau:)

- budget

- date and time

- who to invite

- place

- formal or informal dress

- decorations

- entertainment (music, game, etc.)

- food and drink

Hướng dẫn giải:

- budget: 1.000.000 VNĐ

- date and time: 7 p.m on October 31

- who to invite: classmates, English teacher

- place: my house

- formal or informal dress: informal dress

- decorations: colored light, bulbs, flowers

- entertainment: dance, music, games

- food and drink: pizzas, hambugers, cake, fruit juice, ...

Tạm dịch: 

- quỹ: 1 triệu đồng

- ngày và giờ: 7 giờ tối này 31 tháng 10

- khách mời: bạn bè trong lớp và giáo viên tiếng Anh

- địa điểm: nhà của tôi

- quần áo trang trọng hay không trang trọng: quần áo bình thường

- trang trí: đèn màu, bóng đèn sợi tóc, hoa

- giải trí: nhảy múa, âm nhạc, trò chơi

- thức ăn và đồ uống: bánh pizza, bánh hambuger, bánh, nước trái cây,...

Task 4. Tell the rest of the class about your party. Try to convince them to come.

(Kể với các bạn về bữa tiệc của bạn. Cố gắng thuyết phục mọi người tới dự.)

Hướng dẫn giải:

Hello everyone! I am going to organize a party to celebrate my birthday. It will take place at my home, on September 16th

We will have  a lot of fun with funny msic to dance and interesting games. I am also going to have your favourite food and drink such as pizza, humbugers, ice cream, candies and fruit juice and coke. Would you like to come?Hope to see all of you at my home on that day! 

Tạm dịch: 

Chào mọi người! Mình dự định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Nó sẽ diễn ra tại nhà mình, vào ngày 16 tháng 9. 

Chúng mình sẽ có rất nhiều niềm vui với âm nhạc vui nhộn để nhảy múa và các trò chơi thú vị. Mình cũng chuẩn bị những món ăn và thức uống mà mọi người yêu thích như pizza, kem, kẹo, và nước trái cây và nước ngọt. Các bạn đến nhé! Hi vọng gặp tất cả mọi người tại nhà mình hôm đó! 

 

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác