Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 11

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Giải đề toán 2 trang 88 bài đề kiểm tra toán hình học chương 2 Sách bài tập (SBT) Hình học 11. Câu 1: Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi...

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O và cho M  là một điểm thay đổi trên cạnh SC. Một mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và song song với BD.

Câu 1. ( 3 điểm)

Chứng minh rằng (P) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M thay đổi.

Câu 2. ( 3 điểm)

Mặt phẳng (P) cắt SB, SD lần lượt tại E và F.  Hãy xác định các điểm F và F. 

Câu 3. ( 4 điểm)

Gọi I, J lần lượt là giao điểm của ME với CB và MF với CD. Chứng minh ba điểm  I, A, J thẳng hàng.

Giải:

Câu 1.

Mặt phẳng (P)  qua A và song song với BD nên (P) sẽ cắt (ABCD)  theo giao tuyến d đi qua A và song song với BD. A và BD cố định nên d cố định.

Câu 2.

Gọi \(K = AM \cap SO\). Mặt phẳng (P) đi qua K và song song với BD  nên cắt (SBD) theo giao tuyến d’ đi qua K và song song với BD. Vậy qua K, ta vẽ d’ song song với BD. Đường thẳng d’ cắt SB và SD lần lượt tại E và F. Đây là các điểm cần tìm.

Câu 3.

 (h.2.82) Ta có A, I, J là ba điểm chung của hai mặt phẳng (P) và (ABCD) nên chúng thẳng hàng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me