Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn văn lớp 10

Soạn văn bài Lập kế hoạch cá nhân, SGK Ngữ văn 10 tập 1.Câu 1. Văn bản dưới đây không phải là một kế hoạch cá nhân, đây là một thời gian biểu, bởi không có công việc được trình bày một cách hợp lý, nó được sắp xếp theo một trình tự và cần có một có kế hoạch cụ thể và phù hợp với yêu cầu đó.

LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

II. Luyện tập:

1. Văn bản dưới đây không phải là một kế hoạch cá nhân, đây là một thời gian biểu, bởi không có công việc được trình bày một cách hợp lý, nó được sắp xếp theo một trình tự và cần có một có kế hoạch cụ thể và phù hợp với yêu cầu đó.

Kế hoạch cá nhân được trình bày một cách hợp lý, nó được trình bày một cách hiệu quả và cụ thể và cũng được trình gồm 2 phần và có hai phần cụ thể.

2. Bảng kế hoạch của Đại hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Bản kế hoạc đó còn quá sơ sài, sẽ có thể trao đổi để hoàn thiện kế hoạch bản thân:

– Kế hoạch đó được trình bày quá sơ sài cần trình bày thêm như sau:

Cần có hai phần chính đó là phần 1 họ và tên, địa điểm học tập, nơi công tác…

Phần 2 cần trình nội dung công việc một cách chi tiết, cần cụ thể lại những kế hoạch cá nhân một cách hoàn chỉnh hơn, những nội dung công việc cần có thể chi tiết hơn ví dụ như viết dự thảo báo cáo, và dự kiến nội dung và cách thức tiến hành đại hội, ở đây họ được trình bày một cách chi tiết và hoàn chỉnh hơn.
Trình bày những vấn đề được hoàn thành có một cách cụ thể, nội dung dự kiến cần trình bày chi tiết và có thể lên kế hoạch chi tiết hơn.

Trước khi trình bày nội dung đó thì cần xin ý kiến của Đoàn trường và ý kiến của cô giáo chủ nhiệm, sau đó tổ chức họp Ban chấp hành Chi đoàn mở rộng để phân công chuẩn bị đại hội.

Thời gian hàn thành sẽ trước đại hội.

3. Kế hoạch của bạn trong lớp muốn đi tham gia khóa học đào tạo tin học như sau:

Họ và tên, học sinh lớp, nơi công tác …

Lên kế hoạch để sắp xếp thời gian học tập hợp lý, vừa không ảnh hưởng tới chương trình chính trong khóa.

Cần có chi phí và sắp xếp hợp lý để có thể thuê thêm máy tính rèn luyện thêm.

Trong bảng kê hoạch cũng cần trình bày những ý sau:

Nội Dung của kế hoạch, yêu cầu của công việc, cách thức thực hiện, thời gian hoàn thành tốt công việc. Những điều đó đều ảnh hưởng tới nội dung và cách thức thực hiện công việc theo một trình tự quan trọng của vấn đề.

Bản kế hoạch cần phải viết đầy dủ và trình bày một cách khoa học cần đầy đủ 2 phần là lý lịch và những nội dung chính được trình bày trong vấn đề đó, cần phải hoàn thành và có những kế hoạch phù hợp như thế mới có thể hoàn thành tốt công việc.

  Văn bản này chưa phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh. Văn bản này thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là do nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại.

Câu 2: Về kế hoạch chuẩn bị đại hội Chi đoàn của bạn Thu

   Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại Hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:

MẪU

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Chi đoàn..........

Trường.............

Năm học..........

Người lập kế hoạch..........

Chức vụ:.....

I. Nội dung công việc

1. Viết dự thảo báo cáo

2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành

3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.

4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.

II. Thời gian thực hiện

Câu 3. Lập kế hoạch tham gia khóa học đào tạo tin học của trường.

MẪU

KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG

Họ và tên:

1. Mục tiêu phấn đấu

- Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính.

-Có những hiểu biết về cài đạt, bảo trì máy tính.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác