Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10 - Thí điểm

Unit 1: Family Life

Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả bạn tìm được và chuẩn bị trình bày với cả lớp.

1. Do a survey. Find out...

Làm một bảng khảo sát. Tìm ra...

Tạm dịch:

• bao nhiêu bạn cùng lớp sống trong một gia đình hạt nhân và bao nhiêu người sống trong một gia đình đa thế hệ;

• bao nhiêu bạn cùng lớp có cả bố và mẹ làm việc;

• bao nhiêu bạn cùng lớp dành ít nhất một giờ mỗi ngày để làm việc nhà;

• bao nhiêu bạn cùng lớp có cha mẹ dành ít nhất một giờ mỗi ngày để giúp họ làm bài tập ở nhà;

• các bạn cùng lớp nghĩ về gia đình lý tưởng như thế nào.

2. Work in groups. Compare your findings and get ready to report to the class.

(Làm việc theo nhóm. So sánh các kết quả bạn tìm được và chuẩn bị trình bày với cả lớp.)

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác