Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10 - Thí điểm

Unit 4: For A Better Community

Tổng hợp các bài tập phần Language trang 39 Unit 4 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Vocabulary (Từ vựng)

1. Read the conversation in GETTING STARTED again. Find the adjectives ending with the following suffixes:

(Đọc lại đoạn đối thoại ở phần Getting Started. Tìm tính từ kết thúc bằng những hậu tố sau:)

Hướng dẫn giải:

- ed                  disadvantaged, interested, excited

- ing                 interesting

- ful                  useful, helpful, meaningful

- less                hopeless

2. Use the words in brackets with appropriate endings from 1 to complete the following sentences.

(Sử dụng từ trong ngoặc với hậu tố thích hợp ở bài 1 để hoàn thành các câu sau.)

Hướng dẫn giải:

1. meaningless 

2. interested 

3. hopeless

4. useful

5. excited, meaningless

6. exciting

Tạm dịch:

1. Nếu mọi người dành phần lớn thời gian của họ không làm gì cả, họ sẽ thấy cuộc sống của họ vô nghĩa. 

2. Tôi quan tâm đến công việc từ thiện. 

3. Năm ngoái, cô ấy thực sự vô vọng với tiếng Anh. Cô thậm chí không thể nói một từ bằng tiếng Anh. Bây giờ tiếng Anh của cô ấy tốt hơn nhiều. 

4. Lời khuyên của giáo viên mới rất hữu ích. Học sinh của anh có thể học từ vựng tiếng Anh nhanh hơn. 

5. Họ rất vui mừng khi biết rằng những đóng góp của họ là vô nghĩa đối với những người nghèo trong khu vực đó. 

6. Hoạt động tình nguyện của trường chúng tôi rất thú vị. 

Pronunciation (Phát âm)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Click tại đây để nghe:


 

2. Practise saying the following sentences. Pay attention to the pronunciation of the ending sounds /nd/, /ŋ/, and /nt/.

(Thực hành nói theo câu. Chú ý phát âm âm cuối)

1. I don't understand what the second friend says.

2. It is interesting and exciting to teach English to children in disadvantaged areas.

3. That student didn't listen to the announcement for the job advertisement.

Tạm dịch:

1. Tôi không hiểu người bạn thứ hai nói gì.

2. Thật thích thú và thú vị khi dạy tiếng Anh cho những đứa trẻ ở khu vực có hoàn cảnh khó khăn.

3. Học sinh đó không nghe thông báo về quảng cáo việc làm.

Grammar (Ngữ pháp)

Irregular past tense verbs

1. Rewrite the sentences in the past tense, using the time expression in brackets.

(Viết lại các câu sau ở thì quá khứ, sử dụng các cụm từ thời gian trong ngoặc.)

Hướng dẫn giải:

1. I wore jeans to school yesterday. (wear => wore)

2. My sister and I bought a lot of clothes last summer. (buy => bought)

3. My father read newspapers in bed last night. (read => read)

4. My mother made my bed last Sunday. (make => made)

5. I wrote letters to my grandparents yesterday afternoon. (write => wrote)

Tạm dịch:

1. Tôi hầu như không bao giờ mặc quần jean đến trường.

Tôi mặc quần jean đến trường hôm qua.

2. Em gái tôi và tôi mua rất nhiều quần áo vào mùa hè. 

Em gái tôi và tôi đã mua rất nhiều quần áo vào mùa hè năm ngoái.

3. Cha tôi đôi khi đọc báo trên giường. 

Cha tôi đọc báo trên giường đêm qua.

4. Mẹ tôi làm giường của tôi vào cuối tuần. 

Mẹ tôi làm giường của tôi chủ nhật tuần trước.

5. Tôi viết thư cho ông bà tôi vào cuối tuần. 

Tôi đã viết thư cho ông bà của tôi chiều hôm qua.

2. Match 1-5 with a-e and complete the sentences in the past simple or the past continuous.

(Nối 1-5 với a-e và hoàn thành các câu ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

Hướng dẫn giải:

1. d         We were walking in the park when it started to rain. 

2. c         While 1 was talking to a friend, the teacher asked me a question. 

3. e         We lost the keys while we were playing in the garden. 

4. b         We were sitting on a bench in the park when someone took our school bags. 

5. a         When the phone rang, I was having a bath. 

Tạm dịch:

1. Chúng tôi đang đi bộ trong công viên thì trời bắt đầu mưa.

2. Khi 1 đang nói chuyện với một người bạn, giáo viên hỏi tôi một câu hỏi.

3. Chúng tôi bị mất chìa khóa khi chúng tôi đang chơi trong vườn.

4. Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên thì có ai đó lấy cặp đi học của chúng tôi.

5. Khi điện thoại reo, tôi đang tắm.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác