Trang chủ
Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 10

Giải bài tập lí thuyết trang 8 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân...

Câu 1 trang 8 SGK Công nghệ 10

Em hãy nêu vào trò của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân?

Trả lời:

Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có những đóng góp đáng kể trong nền kinh tế quốc dân:

+ Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp một phần quan trọng vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước.

+ Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.

+ Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu

+ Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp còn chiếm trên 50% tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế


Câu 2 trang 8 SGK Công nghệ 10

Nêu những thành tựu và hạn chế của ngành nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay. Cho ví dụ minh họa.

Trả lời:

Thành tựu:

+ Sản xuất lương thực liên tục tăng

+ Bước đầu đã hình thành một số ngành sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất tập trung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

+ Một số sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Hạn chế

+ Năng suất và chất lượng sản phẩm còn thấp

+ Hệ thống giống cây trồng, vật nuôi, cơ sở bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản còn lạc hậu và chưa đáp ứng được yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa chất lượng cao.

Ví dụ: Trồng lúa nước vẫn còn làm thủ công, cấy, gặt dựa vào sức người nên sản lượng thấp.


Câu 3 trang 8 SGK Công nghệ 10

Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.

Trả lời:

Trong thời gian tới, ngành nồng, lâm, ngu nghiệp nước ta cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau đảy:

1. Tăng cường sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia.

2. Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính.

3. Xây dựng một nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái - một nền nông nghiệp sản xuất đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất kháu, nhưng không gây ô nhiễm và suy thoái môi trường.

4. Áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn, tao giống vật nuôi, cây trồng để nâng cao năng suất vá chất lượng sản phẩm.

5. Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch để giảm bớt hao hụt sản phẩm và nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me