Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 10

Giải bài tập lí thuyết trang 62 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu...

Câu 1 trang 62 SGK Công nghệ 10

Thế nào là chế phẩm vi khuẩn trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi khuẩn trừ sâu.

Trả lời:

Vi khuẩn được sử dụng để sản xuất chế phẩm trừ sâu là những vi khuẩn có tinh thể protein độc ở giai đoạn bào tử.

Quy trình:


Câu 2 trang 62 SGK Công nghệ 10

Thế nào là chế phẩm virut trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm virut trừ sâu.

Trả lời:

Chế phẩm virut trừ sâu có quy trình là:


Câu 3 trang 62 SGK Công nghệ 10

Thế nào là chế phẩm nấm trừ sâu? Nêu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm nấm trừ sâu.

Trả lời:

chế phẩm nấm trừ sâu là chế phẩm được sản xuất từ bào tử nấm.

Quy trình:


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me