Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 10

Giải bài tập lí thuyết trang 17 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì...

Câu 1 trang 17 SGK Công nghệ 10

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

Trả lời:

_ Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống, và tình trạng điển hình của giống

_ Tạo ra số lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà

_ Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất


Câu 2 trang 17 SGK Công nghệ 10

Hệ thống sản xuất cây trồng gồm các giai đoạn nào?

Trả lời:

Gồm 3 giai đoan:

+ Giai đoan 1: sản xuất hat giống SNC;

+ Giai đoan 2: sản xuất hat giống NC;

+ Giai đoan 3: sản xuất hat giống XN


Câu 3 trang 17 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

Trả lời:

Năm thứ nhất: gieo hạt tác giả, chọn cây ưu tú

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ hạt giống siêu nguyên chủng.

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.


Câu 4 trang 17 SGK Công nghệ 10

Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng.

Trả lời:

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu chọn cầu cây ưu tú

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba.

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng được phục tráng.

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Năm thứ năm: Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống siêu nguyên chủng.


Câu 5 trang 17 SGK Công nghệ 10

So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất giống ở ba nhóm cây trồng có phương thức sinh sản khác nhau.

Trả lời:

 Giống nhau : 
*Cây tự thụ phấn : 
Qua 3 giai đoạn: sản xuất siêu nguyên chủng (SNC), nguyên chủng (NC), hạt giống xác nhận (XN) 

*Cây thụ phấn chéo : 
Qua 3 giai đoạn 
*Cây nhân giống vô sinh : 
Qua 3 giai đoạn: sản xuất tthế hệ vô tính SNC, thế hệ NC, thế hệ XN 

 Khác nhau : 
* Cây tự thụ phấn : 
- Vật liệu khởi đầu là hạt tác giả, hạt nhập nội, hoặc hạt bị thoái hoá 
- Không đòi hỏi yêu cầu cách ly cao 
* Cây thụ phấn chéo : 
- Vật liệu khởi đầu là hạt SNC: hạt tác giả 
- Yêu cầu cách ly nghiêm ngặt 
* Cây nhân giống vô sinh : 
- Vật liệu khởi đầu là thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC 
- Không yêu cầu cách ly


Câu 6 trang 17 SGK Công nghệ 10

Nêu đặc điểm của công tác sản xuất giống cây rừng.

Trả lời:

Cây rừng là cây dài ngày, cho nên quy trình sản xuất chủ yếu gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: sản xuất giống SNC và NC thực hiện theo cách chọn lọc các cây trội đạt tiêu chuẩn SNC để xây dựng rừng giống hoặc vườn giống.

- Giai đoạn 2: Nhân giống cây rừng ở rừng giống hoặc vườn giống để cung cấp giống cho sản xuất, có thể bằng hạt, bằng giâm hom hoặc bằng phương pháp nuôi cấy mô.

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác