Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT

Giải bài tập trắc nghiệm trang 80 chương VII bài tiết Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 21: Bài tiết giúp cơ thể thải loại ... (1) ... và ... (2) ... Hoạt động bài tiết do các cơ quan bài tiết như ...(3)... đảm nhiệm...

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các cáu sau cho phù hợp :

Bài 21. Bài tiết giúp cơ thể thải loại ... (1) ... và ... (2) ... Hoạt động bài tiết do các cơ quan bài tiết như ...(3)... đảm nhiệm.

A. Da, phổi, thận                                   B. Các chất thải

C. Các chất độc hại

Bài 22. Nước tiểu chính thức đổ vào ... (1) ..., qua ... (2) ... xuống tích trữ ở... (3) ..., rồi được thải ra ngoài nhờ hoạt động cơ vòng ống đái, cơ bóng đái và ... (4) ...

A. Cơ bụng                                            B. Bể thận

C. Ống dần nước tiểu                              D. Bóng đái

Bài 23. Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở ... (1) đầu tiên là quá trình ... (2) ... ở cầu thận để ...(3)... ở nang cầu thận.

A.Cầu thận                                            B. Tạo thành nước tiểu đầu

C. Tạo nước tiểu chính thức                     D. Lọc máu

Bài 24. Sự tạo thành nước tiểu ... (1)... nhưng sự bài tiết nước tiểu ... (2) ... Thực chất ... (3) ... là lọc máu, thải bỏ các chất cặn bã và các chất độc ra khỏi cơ thể.

A. Diễn ra gián đoạn                               B. Diễn ra liên tục

C. Quá trình tạo thành nước tiểu              D. Quá trình bài tiết nước tiểu

 

Lời giải:
 

Bài 21

Bài 22

1

2

3

1

2

3

4

B

 

C

A

B

C

D

A

 

 

 Bài 23

 Bài 24

1

2

3

1

2

3

A

D

B

B

A

C

 
Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác