Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỐI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Giải bài tập trắc nghiệm trang 64 chương VI trao đổi chất và năng lượng Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 13: Trao đổi chất khác chuyển hoá vật chất là...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 13. Trao đổi chất khác chuyển hoá vật chất là

A. Trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của chuyển hoá vật chất xảy ra ở bên trong tế bào.

B. Chuyển hoá vật chất bao gồm 2 quá trình đồng hoá và dị hoá xảy ra bên trong tế bào.

C. Trao đổi chất ở cấp tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể.

D. Cả A và B.

Bài 14. Quá trình điều hoà sự sinh nhiệt có đặc điểm

A. Chịu sự chi phối của hệ thần kinh.

B. Chịu sự chi phối của hệ tiêu hoá.

C. Do nguồn thức ăn quyết định.

D. Cả A, B và C.

Bài 15. Nhiệt năng được giải phóng

A. Trong quá trình lấy thức ăn vào cơ thể.

B. Trong quá trình thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

C. Trong quá trình dị hoá.

D. Trong quá trình đồng hoá.

Bài 16. Ở động vật có lông dày có hiện tượng xù lông để

A. Tăng khả năng thoát nhiệt cho cơ thể

B. Tăng khả năng giữ nhiệt.

C. Giảm thân nhiệt của cơ thể.

D. Cả A và C.

Bài 17. Vitamin có vai trò

A. Không cung cấp năng lượng cho cơ thể.

B. Cung cấp năng lượng cho cơ thể.

C. Là thành phần cấu trúc của nhiều loại enzim cần thiết trong chuyển hoá.

D. Đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu, tham gia vào cấu tạo của nhiều enzim.

Bài 18. Muối khoáng có vai trò

A. Không cung cấp năng lượng cho cơ thể.

B. Cung cấp năng lượng cho cơ thể.

C. Là thành phần cấu trúc của nhiều enzim tham gia các phản ứng chuyển hoá trong cơ thể.

D. Đảm bảo cân bằng áp suất thẩm thấu, tham gia vào cấu tạo của nhiều enzim.

 


Lời giải: 

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

Bài 17

Bài 18

A

A

C

B

C

D

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác